منو
فهیمه چاکرالحسینی

فهیمه چاکرالحسینی

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٨,٧٢٤
لایک
٩٠٢
لایک
دیس‌لایک
١٧٤
دیس‌لایک
رتبه کل
٤٠٠
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٨,٧٢٤
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٤٠٠
لایک
لایک
٩٠٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٧٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢١

بی چون و چرا پذیرفتن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٦

خلاص! ختم کلام! والسلام!

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٩

منطق تراشی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٩

بهانۀ مسخره عذر غیر قابل قبول

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٨

اخاذی

ترجمه‌های برتر

تاریخ
١ سال پیش
متن
The chef strained the sauce.
دیدگاه
٩

سرآشپز سس را اَلَک کرد.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
The prisoners were give a spare meal each night.
دیدگاه
٧

به زندانیان هرشب غذای ناچیزی می دادند.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
He was spared having to wait.
دیدگاه

از انتظارکشیدن معاف شد.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
She speaks Swahili with facility.
دیدگاه
٢

او زبان سواحیلی را به روانی صحبت می کند.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
The king granted the lands to his most trusted nobles.
دیدگاه
٥

پادشاه زمین هارا به قابل اعتمادترین اشرافش منتقل کرد.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.