دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣٠,٤٥٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٣٨
لایک
لایک
٣,١١٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٦٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٤

مَغَل درگویش یزدی همان مَنقَل است

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٤

زِوُزا در گویش یزدی یعنی زایمان کردن ( ز ) با حرکت کسره و ( زا ) که از زاییدن می اید

دیدگاه
٥

بُوز گَلِ مُولِت اُلِنکونَه در گویش یزدی ( بوز =زنبور ) یعنی زنبور به ( گَل=چسبیده ) ( مُول=گردن ) گردنت چسبیده و ( اولنگون=آویزون ) آویزونه

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٣٥

تارا در زبان فارسی به معنی ستاره و کوکب میباشد . واسم بسیار زیبایی است

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١١

کاربر محترم محیا جُمُلی گویش قدیمی ومحلی یک استان است . صرفا جهت اطلاع کاربران ارسال شده است نه برای ترویج واژه

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.