باران

 باران

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهpilot٠٢:٣٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢١A person who files an aircraft خلــــ🛩ــــــبان اگر دوست داشتید لایــــــ💋ـــــــک کنیـــ👑ـــــد ممــــــنـــــ🎀ـــــــون😁گزارش
23 | 1
copilot٠٣:١٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٠کمک خلبان🛩 A second pilot اگر دوست داشتید لایک کنید🎀😁👻گزارش
34 | 1
hike٢٢:١٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٦Hiking:a long walk in the mountains or country به فارسی میشه همون کوهنوردی اگر دوست داشتید لایک کنید😁 ممنون😁گزارش
48 | 1
hop١٨:١١ - ١٤٠٠/٠٢/٠٣اینجا به معنی پریدن هست که به انگلیسی میشه jump بعضی از مواقع به معنی لی لی کردن هم میده ( پریدن روی یک پا ) اگه دوست داشتید لایک کنید🙃گزارش
32 | 1
play١٢:٥٩ - ١٤٠٠/٠٢/٠١به معنی داستانی که بازیگران در تئاتر عمل می کنند اگر دوست داشید لایک کنید😅گزارش
18 | 1