برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Asra

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 وضعیت تاهل ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

2 مهمان نواز ١٣٩٧/١١/١١
|

3 کیف پول زنانه ١٣٩٧/١٠/١٥
|

4 A person who you know
آشنا
١٣٩٧/٠٨/١٦
|