برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ال پی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 با خستگی و کشان کشان راه رفتن
١٣٩٩/٠٨/١٤
|

2 Citizen science is the practice of public participation and collaboration in scientific research to increase scientific knowledge. Through citizen sc ... ١٣٩٩/٠٨/٠٢
|

3 To think that something is important and needs your attention ١٣٩٩/٠٦/٢٠
|

4 مجازات اعدام ١٣٩٩/٠٦/٠٧
|

5 تقریبا میشه گفت، �متاثر شدن�
برای مثال
Anything that she does she moves me.
هرکاری که اون انجام میده، منو تحت تاثیر میذاره یا متاقر می‌کنه.
١٣٩٩/٠٦/٠٦
|

6 یک معنی دیگه این عبارت
خوابیدن برای مدت طولانی، مثلا چهار روز تا ده روی حتی هم هست
به صورت خیلی نادر بعضی افراد از این سندروم �خواب برای مدت طو ...
١٣٩٩/٠٦/٠٢
|

7 به معنی تولید
در مقایسه با Manufacturing که به معنی ساخت است
میشه گفت Production دامنه بزرگتری رو شامل میشه و تقریبا مواد اولیه محصول، از بیرون ...
١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

8 هک کردن سیستم و ایجاد صفحات جعلی لاگین مثل فیسبوک و سرقت اطلاعات هویتی ١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

9 دزدی سایبری با استفاده از تماس با خط ثابت و گرفتن اطلاعات کارت اعتباری شما ١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

10 دزدی سایبری با ارسال پیامک‌های جلب توجه‌کننده و جذاب
بعد از تماس و توضیحات، اطلاعات هویتی شمارو خواهند گرفت
١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

11 دزدی اینترنتی با جعل صفحات پرداخت بانکی (معمولا) برای سرقت اطلاعات هویتی شما و کلاهبرداری با آنها ١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

12 علاقه داشتن به
میل داشتن به
Thirst for
١٣٩٩/٠٣/١٨
|

13 بندری در لبنان ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

14 نسخه اولیه یک فیلم که برای جلب نظر تهیه‌کننده یا اسپانسر یا ....(عواملی که در ساخت فیلم مشارکت دارند) فرستاده میشه. ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

15 خردمندانه ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

16 Tired, exhausted ١٣٩٨/١٢/٠٢
|