دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٩٣٧
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,١٤٤
لایک
لایک
٢٨٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٧٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ هفته پیش
دیدگاه
٠

در دنیای صنعتی این روزها طرحها و اختراعاتی ساخته میشود که برای آن میتوان یک نام تجاری دست و پا کرد اما شیوه کارایی آن متفاوت است. همین خودکاری که در ...

تاریخ
٢ هفته پیش
دیدگاه
٠

در الکترونیک معنی تخمینی، تقریبی و نه چندان دقیق دارد

دیدگاه
٠

مقاومت حرارتی از پیوند داخلی تراشه به بدنه ای که در آن تراشه قرار دارد این مقاومت حرارتی را با نماد θJC یا RθJC نشان میدهند.

تاریخ
٤ هفته پیش
دیدگاه
٠

این وازه بصورت عامیانه در آمریکا در مکانهای تفریح و خوش گذرانی که گروهی تشکیل داده اند، بکار برده میشود. مانند آن که در ایران دو یا چند خانواده در پا ...

دیدگاه
٠

اختلاف دما در یک سازه که یک واحد انرژی گرمایی در واحد زمان از آن جاری می شود را مقاومت حرارتی می گویند. واحد اندازه گیری آن در سامانه “SI” ( بخوانید: ...

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٣ ماه پیش
متن
U. S. S. Kentucky is scheduled to come into port at noon.
دیدگاه
٠

قرار است ناو جنگی �یو، اس، اس کنتاکی� ظهر وارد بندر شود یا تکمل تر براساس برنامه ریزی انجام شده قرار است امروز ظهر ناو جنگی �یو، اس، اس کنتاکی� وارد ...

تاریخ
٣ ماه پیش
متن
Of 200 boats, only 20 are presently operational.
دیدگاه
٠

از این دویست قایق، در حال حاضر فقظ بیست عدد از آن ها قابل استفاده است. یا از این دویست قایق، در حال حاضر فقظ بیست تایی آن ها به کار گرفته می شوند. که ...

تاریخ
٣ ماه پیش
متن
The squadron is not yet operational.
دیدگاه
٠

گروهی از هواپیماها هنوز عملیاتی نشده است.

تاریخ
٣ ماه پیش
متن
The new system became operational in March.
دیدگاه
٠

سامانه جدید در ماه مارس عملیاتی شد

تاریخ
٣ ماه پیش
متن
The telephone is fully operational again.
دیدگاه
٠

به طور کامل تلفن دوباره راه اندازی شده است.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.