دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٧٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
١١,٣٧٤
لایک
لایک
٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

پیشنهادی موجود نیست.

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
١ سال پیش
متن
Lean on me if you feel dizzy.
دیدگاه

اگر احساس گیجی داری به من تکیه کن ( سرگیجه میشود dizziness )

تاریخ
١ سال پیش
متن
He struck me with the back of his hand.
دیدگاه
٧

او با پشت دستش به من ضربه زد

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.