منو
الهام قدوسی

الهام قدوسی

عضو از ٥ سال پیش
امتیاز کل
٢,٨٦٩
لایک
٢٨٨
لایک
دیس‌لایک
٣٤
دیس‌لایک
رتبه کل
١,٠٦٢
رتبه کل
درباره‌ی من:

مترجم کتابهای انگلیسی

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٨٦٩
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,٠٦٢
لایک
لایک
٢٨٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٤١

احساس شده

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢٦

فرآوری

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢٣

بازی دالی موشه

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٥

گیج کننده

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٠

عمل گرا

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٥ سال پیش
متن
He left the transaction of the matter to his secretary.
دیدگاه
٦

او موضوع را به منشی خود واگذار کرد.

تاریخ
٥ سال پیش
متن
I see no point in continuing this conversation.
دیدگاه
٣

من دلیلی برای ادامه این گفتگو نمی بینم.

تاریخ
٥ سال پیش
متن
They resolved on continuing the struggle.
دیدگاه
٣

آنها برای ادامه مبارزه به توافق رسیدند.

تاریخ
٥ سال پیش
متن
The discovery of oil brought many benefits to the town.
دیدگاه
٢

اکتشاف نفت مزایای بسیاری برای شهر به همراه داشت.

تاریخ
٥ سال پیش
متن
دیدگاه
٢

لئوناردو اکتشافات علمی بسیاری انجام داد.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.