دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٤,٨١٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢٥٩
لایک
لایک
١,٥٠٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٣٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٤٣

مرخصی گرفتن / به مرخصی رفتن

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٠

پلاکارد

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٣

سرقت اطلاعات در شبکه کامپیوتری

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٢

تکان دهنده

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٩

only just: فقط و فقط

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

پرسش‌های برتر

پرسشی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.