دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٨٤٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,٢١٤
لایک
لایک
٣٣٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٢٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٠

خیال باف

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١

ربط

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه

لاینقطع

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٠

نافع الزایمر

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١

تنعم

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.