منو
ابراهیم جباری منجیلی

ابراهیم جباری منجیلی

عضو از ٥ سال پیش
امتیاز کل
٣,٨٧٤
لایک
٣٩٦
لایک
دیس‌لایک
٤٣
دیس‌لایک
رتبه کل
٨٢٤
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣,٨٧٤
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٨٢٢
لایک
لایک
٣٩٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٨٣

جمع شق، بخش ها، جزئیات.

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٣٤

به اشخاص خوش لباسی که دارای رفتاری متشخصانه و البته با چهره ای متبسم بودند اطلاق میشد

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١١

فعل ماضی نوشتن با نشانه تاء کشیده ساکن

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٦

خواهش. اراده . در متون قدیمی معمولا به معنی ادعا ی حکو مت و سلطنت داشتن است.

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٢

از ماده فصل به معنی حساب را صفر کردن ، حساب را تصفیه نمودن

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.