حسین حسینعلی زاده

حسین حسینعلی زاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهbanana٠٠:٤٧ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢این کلمه۲ معنی دارد یکی از این معنی ها موز هست و معنی بدی روانی یا دیوانه هست مثلا That's banana یعنی دیوانه کنندستگزارش
2 | 1
banana٠٠:٤٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢این کلمه ۲ معنی دارد موز و روانی مثلا تو اهنگ امینم rap god از این کلمه استفاده شد که خیلی ها به اشتباه ترجمه کردنش موز به جای روانیگزارش
2 | 1
teacher٠٠:٣٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢معلمگزارش
5 | 0
then drop on the deck and flop like a fish٠٠:٣٦ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢نوعی رسم دزد های دریایی هستگزارش
0 | 0
zombie٠٠:٣٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢زامبیگزارش
0 | 0
DOC٠٠:٣١ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢یک کلمه خودمانی است به معنی دکی گزارش
0 | 0
yodel٠١:١٦ - ١٣٩٩/١٢/٣٠اسم نوعی موسیقیگزارش
0 | 0
clubhouse١٥:٣٧ - ١٣٩٩/١٢/٢٣کلوپ خانگیگزارش
2 | 1
اینیوعه١٦:١٥ - ١٣٩٩/١٢/٠١یک کلمه بی معنا که اولین بار در کارتون دیرین دیرین استفاده شده که در این کارتون نوعی لهجه بودهگزارش
2 | 0
a cross between١٦:٠٣ - ١٣٩٩/١١/٢٠ترکیبی ازگزارش
0 | 0
wrestlemania٢٠:٤١ - ١٣٩٩/١١/٠٤کشتی کجگزارش
2 | 0
titan١٨:١٤ - ١٣٩٩/١٠/٢٣قهرمان، پهلوانگزارش
7 | 1
sheep٠٠:٤٨ - ١٣٩٩/١٠/١٤گوسفندگزارش
5 | 0
mil٠٠:٤٣ - ١٣٩٩/١٠/١٤مایلگزارش
0 | 1
hello٠٠:٤٢ - ١٣٩٩/١٠/١٤Hello Mom سلام مامانگزارش
12 | 5
kebob٠٠:٢٠ - ١٣٩٩/١٠/١٤کَبابگزارش
2 | 0
HAM٠٠:١٩ - ١٣٩٩/١٠/١٤ران گوشت خوکگزارش
0 | 1
christ٠٠:١٤ - ١٣٩٩/١٠/١٤عیسی مسیح ( ع )گزارش
23 | 0
elf٠٠:١١ - ١٣٩٩/١٠/١٤الف ( کوتوله بابانوئل )گزارش
5 | 0
fire٠٠:١٠ - ١٣٩٩/١٠/١٤آتشگزارش
2 | 1
fish٠٠:٠٩ - ١٣٩٩/١٠/١٤ماهیگزارش
2 | 1
there٢٣:٥٥ - ١٣٩٩/١٠/١٣آنجاگزارش
2 | 1
SAW٠٠:٠٠ - ١٣٩٩/١٠/١٤ارهگزارش
7 | 1
swallow٢٣:٥٩ - ١٣٩٩/١٠/١٣بلعیدنگزارش
5 | 1
buzz٢٣:٥٨ - ١٣٩٩/١٠/١٣ویز ویز زنبورگزارش
9 | 1
here٢٣:٥٥ - ١٣٩٩/١٠/١٣اینجاگزارش
0 | 1
MAN٢٣:٥٤ - ١٣٩٩/١٠/١٣مردگزارش
5 | 1
bug٢٣:٥٣ - ١٣٩٩/١٠/١٣کفشدوزکگزارش
7 | 1
bread١٩:٣٩ - ١٣٩٩/١٠/١٢نانگزارش
7 | 1
one in a million١٩:٣١ - ١٣٩٩/١٠/١٢یک در میلیونگزارش
0 | 1
how٢٣:٥٤ - ١٣٩٩/١٠/٠٣چه کسی، یاروگزارش
0 | 3
noir١٥:٢٤ - ١٣٩٩/١٠/٠٢Blackگزارش
2 | 1
noir١٥:٢٤ - ١٣٩٩/١٠/٠٢سیاهگزارش
2 | 1
الله١٥:١٢ - ١٣٩٩/١٠/٠٢خداگزارش
14 | 1
you're a١٥:١٠ - ١٣٩٩/١٠/٠٢شما یه… ( منظورم فلان چیز هست ) ه‍ستیدگزارش
0 | 1
VAN١٤:٥٤ - ١٣٩٩/١٠/٠٢وَن ( ماشین )گزارش
9 | 1
bitch١٤:٢٢ - ١٣٩٩/١٠/٠٢۳معنی دارد ۲ معنیش بد است ۱ معنیش می شود عوضیگزارش
16 | 1
ER٢٠:٤٠ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩پسوند به معنی کسی که کاری انجام می دهد مثل farmerگزارش
7 | 0
fuckin٢٠:٣٢ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩کلمه زشتی است که معادل فارسیش می شود لعنتی اگر اشتباه نکنم.گزارش
5 | 1
bitch٢٠:١٤ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩این کلمه ۲ معنی دارد که فحش است یکی از معنی هایش خیلی بد است و این یکی رو مطمئن نیستم معنیش این باشد ولی میشه عوضیگزارش
7 | 4
jingle١٨:٠١ - ١٣٩٩/٠٩/٢٣جرنگ جرنگگزارش
5 | 0