مجتبی م

مجتبی م

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهgot the picture١٣:٥٣ - ١٣٩٩/٠٨/١١فهمیدم، متوجه شدمگزارش
0 | 0
badass١٣:٢١ - ١٣٩٩/٠٨/١١خفن، معرکه، عالی. . . کله خر. . .گزارش
41 | 1
top score١٧:٥٨ - ١٣٩٩/٠٨/٠٨بالاترین رکوردگزارش
2 | 0
newsy١٧:٢٥ - ١٣٩٩/٠٨/٠٨توزیع کننده روزنامه، روزنامه فروشگزارش
0 | 1
foundation١٣:٤٧ - ١٣٩٩/٠٨/٠٨اساس کار، کار اساسیگزارش
5 | 1
settling١٣:٣٤ - ١٣٩٩/٠٨/٠٨مستقر شدن، تثبیت شدن/کردنگزارش
23 | 1
neon١٣:٣٢ - ١٣٩٩/٠٨/٠٨تابلو نئون، تابلو حروف نئون،گزارش
2 | 0
swing by١٨:٣٣ - ١٣٩٩/٠٨/٠٧سرکشی کردن، سر زدن، وقت گذاشتن واسه بازدید، . .گزارش
48 | 0
swinging by١٨:٣٣ - ١٣٩٩/٠٨/٠٧سرکشی کردن، سر زدن، وقت گذاشتن واسه بازدید، . .گزارش
5 | 0
chingao١٨:١٥ - ١٣٩٩/٠٨/٠٧لعنتی، کیری، تخمی، حرومی، کیر تو قیافه، بگا رفته. . .گزارش
2 | 1
thong١٤:٥٦ - ١٣٩٩/٠٨/٠٧شورت زنانه بغل بندی، شورت زنانه گره ای، شورت زنانه بغل گره ای. . .گزارش
12 | 1
rhythm٠٨:٢٠ - ١٣٩٩/٠٨/٠٧رقص، رقص موزون،گزارش
7 | 1
got to get١٩:٢٩ - ١٣٩٩/٠٨/٠٦اطمینان پیدا کردنگزارش
5 | 0
sweat pants١٨:٣٥ - ١٣٩٩/٠٨/٠٦شلوار گرمکن ورزشیگزارش
12 | 0
halter١٨:٣٢ - ١٣٩٩/٠٨/٠٦نیم تنه ( زنانه )گزارش
16 | 1
halter top١٨:٣١ - ١٣٩٩/٠٨/٠٦تاپ نیم تنه ( زنانه )گزارش
5 | 1
fake hippie١٨:١٩ - ١٣٩٩/٠٨/٠٦آدمی که ظاهر غلط اندازی داره، امروزی هست ولی فیکه جعلیه چون با ذاتش نمیخونه. . . هیپیِ قلابی.گزارش
2 | 0
hippie١٨:١٧ - ١٣٩٩/٠٨/٠٦جوان امروزی، جوان تیپ امروزی، . . . جوانی که علارغم هویت خانوادگی از مد روز غافل نیست میره مثلا شلوار جذب میپوشه یا سیگار میکشه که شاید مخالف عقاید خ ... گزارش
21 | 3
trip١٣:٥٧ - ١٣٩٩/٠٨/٠٦صفت برای چیزی شخصی: عجیب و غریب رفتار کردن، عجیب و غریب، عجیب، دیوونه بازی یا دیوونه رفتار کردن، حیرت انگیز،گزارش
14 | 1
regular٠٨:١٥ - ١٣٩٩/٠٨/٠٦برا مکان هایی: مشتری ثابتگزارش
14 | 1
happy hour٠٨:١٢ - ١٣٩٩/٠٨/٠٦سانس تخفیفات، بازه زمانی تخفیفات. . .گزارش
2 | 1
walkaway١٠:٣٩ - ١٣٩٩/٠٨/٠٥سَر را انداختن پایین و رفتنگزارش
7 | 1
palitohere٠٨:١٤ - ١٣٩٩/٠٨/٠٥شاخه کوچک، خط کوچک. . .گزارش
0 | 0
old guard١٨:٥٩ - ١٣٩٩/٠٨/٠٤دارای افکار و عقاید قدیمیگزارش
9 | 0
transition١٨:٤٨ - ١٣٩٩/٠٨/٠٤پوست اندازیگزارش
9 | 1
inclusive١٨:٤٧ - ١٣٩٩/٠٨/٠٤استقبالگزارش
5 | 1
rascuache١٨:١٨ - ١٣٩٩/٠٨/٠٤ضعیف، بدسلیقه، مضحک، خشن، مبتذل، خسیس، پستگزارش
0 | 0
get the shit off١٦:١١ - ١٣٩٩/٠٨/٠٤پاک کردن گند ها از روی چیزیگزارش
0 | 0
graffiti out١٦:٠٩ - ١٣٩٩/٠٨/٠٤پاک کردن دیوار نوشتهگزارش
0 | 0
air thing out١٥:٤٩ - ١٣٩٩/٠٨/٠٤جریان پیدا کردن هوا ( در چیزی ) . . . مثل اتاق رو گردگیری میکنیم پنجره رو باز میکنیم هوا جریان پیدا میکنه تا بو از بین بره.گزارش
0 | 0
air things out١٥:٤٩ - ١٣٩٩/٠٨/٠٤جریان پیدا کردن هوا ( در چیزی ) . . . مثل اتاق رو گردگیری میکنیم پنجره رو باز میکنیم هوا جریان پیدا میکنه تا بو از بین بره.گزارش
0 | 0
air out١٥:٤٨ - ١٣٩٩/٠٨/٠٤جریان پیدا کردن هوا ( در چیزی ) . . . مثل اتاق رو گردگیری میکنیم پنجره رو باز میکنیم هوا جریان پیدا میکنه تا بو از بین بره.گزارش
2 | 0
second coat١٣:٢٢ - ١٣٩٩/٠٨/٠٤لایه نشانی بار دوم، رنگامیزی بار دوم، دور دوم پاشش. . .گزارش
0 | 0
come to terms١٣:٠٥ - ١٣٩٩/٠٨/٠٤کنار اومدن، قبول کردنگزارش
37 | 0
extra١١:٢٠ - ١٣٩٩/٠٨/٠٤تو چشم بودن، پر زرق و برق. . . زیاده روی/ افراطی/غراق آمیز بودن چیزی. . .گزارش
7 | 2
pest control١٠:١١ - ١٣٩٩/٠٨/٠٤مرکز کنترل و پیشگیری آفتگزارش
0 | 0
jonbenet٠٨:٠٧ - ١٣٩٩/٠٨/٠٤دختر بچه اجرا کننده ای ( تو گروه رقص مثلا ) که جای حساس زنانه اش زود رشد کرده و بزرگ شده. تو سال 1996 یه دختر بچه ای که از نظر جنسی ( بخاطر مثلا بزر ... گزارش
2 | 0
day job١١:٥١ - ١٣٩٩/٠٨/٠٣شغل ثابت گزارش
7 | 0
sling١١:٢٢ - ١٣٩٩/٠٨/٠٣سِرو کردن غذا یا نوشیدنیگزارش
7 | 1
cautionary tale١٧:٠٤ - ١٣٩٩/٠٨/٠١قصه پند آموزگزارش
2 | 0
roast٠٩:٣٧ - ١٣٩٩/٠٨/٠١به باد انتقاد گرفتن. . . دست انداختن. . . تحقیر کردن. . .گزارش
34 | 1
thaw٠٩:١٤ - ١٣٩٩/٠٨/٠١یخ طرف آب شدگزارش
9 | 0
get off٠٧:٥٣ - ١٣٩٩/٠٨/٠١از نظر جنسی باشه میشه "رسیدن به لذت جنسی، رسیدن به ارگاسم"گزارش
16 | 3
queer١٩:٢٣ - ١٣٩٩/٠٧/٣٠آقا یک کلمه هست "کوییر". . . کلمه همونه ولی مفهومش رو یاد بگیریم: فردی که میتونه هویت جنسیش و نوع همجنسگراییش بسته به" زمان و مکان وطرف مقابل" تغییر ... گزارش
76 | 1
mind blown١٣:٣٥ - ١٣٩٩/٠٧/٣٠هنگیدن مغز از تعجبگزارش
16 | 0
whole process١٨:٠٦ - ١٣٩٩/٠٧/٢٩فرایند طولانی، بحث طولانی، بحث کلی. . .گزارش
0 | 0
coming out١٨:٠٥ - ١٣٩٩/٠٧/٢٩اعلام گرایش جنسی، آشکار سازی گرایش جنسی، اعلام همجنس گرایی/همجنس بازی. . .گزارش
32 | 2
shifty١٧:٥٥ - ١٣٩٩/٠٧/٢٩تغییر شکل، تغییر ظاهر، تغییر رَویه، حقه بازی، . . .گزارش
5 | 0
go off١٣:٣٩ - ١٣٩٩/٠٧/٢٩سرخود کاری کردن. . . بیجا رفتار کردن. . .گزارش
2 | 0
pull up٠٩:١١ - ١٣٩٩/٠٧/٢٩بالا آوردن و یافتن چیزی. . . بالا دادن چیزی. . . به دنبالِ ( چیزی ) بودن. . . ( مثلن تو گوشی موبایل صفحه رو هی میدیم بالا تا چیزی اس ام اسی رو پی ... گزارش
44 | 0