دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٨٠٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣,٣٦٩
لایک
لایک
٨١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١

زمینی دنیوی earthly desires

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١

در حالت صفت معنی انبوه و یا خیلی زیاد میده

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢

به معنی تاریخ ش به فلان موقع برمی گرده هست date back ( to… ) | date from… | date to… coins believed to date to the 1800s The college dates back t ...

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٣

تغییر آشکار تغییر واضح

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٤

بازه حدودی بین ده سال آخر یک قرن و تا ده سال بعد از شروع قرن جدید به معنای حوالی یا حدود اون قرن هم میشه معنی ش کرد مثلا at the turn of the 20th ...

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.