منو
Ayris Kianafshar

Ayris Kianafshar

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٦,٣٠٤
لایک
٦٥٦
لایک
دیس‌لایک
١٢٨
دیس‌لایک
رتبه کل
٥٢٦
رتبه کل
درباره‌ی من:

at first think to the end so you don't have to think to the first at the end

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٦,٣٠٤
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٥٢٦
لایک
لایک
٦٥٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٢٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٨

attractive because of being unusual and especially old - fashioned

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٦

an area outside of cities and towns

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٧

a very tall building

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٤

moving the hand from side to side

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٤

very exciting to look at

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Traffic police are sometimes very polite.
دیدگاه
١٣

گاهی اوقات پلیس های راهنمایی و رانندگی بسیار مودب هستند.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.