مهراب خان غلامی

مهراب خان غلامی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهpick me٠٨:١٠ - ١٤٠٠/٠٧/٠٤Pickme : 1 - a woman that is willing to do anything for male approval. 2 - someone who you are jealous of because they are always picked first, an ... گزارش
2 | 0
G O R A١٢:٥٣ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨واژه ای نسبتاً تحقیر آمیز ( البته لزوماً همیشه معنای منفی ندارد ) برگفته از زبان هندی— اردو و پنجابی و هندی — به معنای مرد یا پسر سفید پوست ( یا پوست ... گزارش
0 | 0
poor white١٢:٣٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨Poor white = Cracker اصطلاحی است نسبتاً تحقیر آمیز که سیاه پوستان با استفاده از آن سفید پوستان را خطاب قرار می دادند.گزارش
0 | 0
bend over backwards to do something١٢:٢٦ - ١٤٠٠/٠٤/٠٦از جان مایه ( مایع درست نیست ) گذاشتن. مدیریت آبادیس لطفاً تصحیح نمایید.گزارش
5 | 0
pegging٠٣:٢٣ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠When a woman fucks a man so hard in the ass with a strap - on dildo. Resource : the urban dictionaryگزارش
16 | 0
exercising٠١:٤٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢٤اعمال کردن، ترتیب اثر دادن، به کار گرفتنگزارش
14 | 0
bay cellphone١٤:٢٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠اسم یک خلیج و رودخانه در آمریکا Resources : https://en - m - wikisource - org. translate. goog/wiki/The_American_Cyclopædia_ ( 1879 ) ?_x_tr_sl=en&_ ... گزارش
0 | 0
tribbing٠٧:٢٤ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠همجنس بازی زنان، دو زن آلت هایشان را به هم می مالندگزارش
5 | 1
mtf٠٦:٤٢ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠Male To Female : Transsexualگزارش
0 | 0
omorashi٠٦:١٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠اصطلاح ژاپنی در خصوص سکس فانتزیگزارش
2 | 0
pantsing٠٦:٠٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠Having one's pants pulled down : شلوار کسی را پایین کشیدن. Resources : The Urban Dictionaryگزارش
0 | 0
g string٠٥:٥٨ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠نوعی شورت سکسی زنانهگزارش
5 | 1
باندل١٧:٢٦ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧Bundle : مجموعه ای از چیزهایی که به همدیگر بسته یا متصل شده اند.گزارش
0 | 0
tosser٠٩:٣١ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧_ wanker _ one who masturbate alot _ jerking offگزارش
5 | 1
کامین٢٣:٥٨ - ١٣٩٩/٠٤/٣١در زبان کوردی و البته در گویش کوردی کلهری ( برای مثال شهرستان ایوان غرب از توابع استان ایلام، یا بعضاً در کرمانشاه و . . . ) , * کامین * یعنی کدام یک ... گزارش
2 | 1
the sound and the fury٠١:٤٠ - ١٣٩٩/٠٣/٢٨خشم و هیاهو نام یک کتاب، بهترین اثر ' ویلیام فاکنر 'گزارش
2 | 0
the grapes of wrath٠١:٣٧ - ١٣٩٩/٠٣/٢٨خوشه های خشم ، اسم یک کتاب. اثری بی نظیر از نویسنده بزرگ آمریکایی ' جان اشتاین بک 'گزارش
7 | 0
tell all١٠:٥٨ - ١٣٩٩/٠٣/٢٦یک کتاب ( یا یک نوشتار ) در مورد یک فرد مشهور و معروف که اغلب واقعیات رسوا کننده ای را در مورد آن شخص افشا می سازد که تا قبل از آن عموم مردم اطلاعی ا ... گزارش
7 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهcast٢١:٣٦ - ١٣٩٩/٠٤/٠٥
• The children cast their pennies into the wishing well.
بچه ها سکه های خود را به چاه آرزو ها می اندازند. Wishing well : چاه آرزو ها : چاهی که طبق افسانه ها ، آرزو ها را برآورده می ساخت.
39 | 1