منو
احمد درفشدار

احمد درفشدار

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
١٣,٧٨٦
لایک
١,٤٣٨
لایک
دیس‌لایک
٢٩٧
دیس‌لایک
رتبه کل
٢٦١
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٣,٧٨٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٢٦٠
لایک
لایک
١,٤٣٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٩٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٧٣

غیر قابل قیمت گذاری؛ بسیار ارزشمند؛ پر بها ضمناً عبارت "چیز بی ارزش" در ابتدای معنی گمراه کننده است و بهتر است حذف شود.

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣٧

در حال وقوع

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣٣

اثبات تجربی و عملی، اثبات از راه نمایش

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٤

حسگری ( داریوش آشوری ) ، ادراک حسی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٧

مرور/ یادآوری نکات برجسته مطالبی که پیشتر گفته شده

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٣ سال پیش
متن
A good dictionary will give us the connotation of a word as well as its denotation.
دیدگاه
٦

یک فرهنگ لغت خوب مفهوم یک کلمه و همچنین دلالت آن را به ما عرضه میدارد

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Her illness accounts for the paleness of her skin.
دیدگاه
٥

بیماری او توجیهی برای رنگ پریدگی او است

تاریخ
٣ سال پیش
متن
I can account for every dollar I spent.
دیدگاه
٤

برای هر دلاری که خرج کردم می توانم توضیح دهم

تاریخ
٣ سال پیش
متن
I am a slow walker, but I never walk backwards.
دیدگاه
٢

من رهروی آهسته هستم، لیکن هرگز به عقب باز نمی​گردم.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
I can't account for her feelings toward this horrible man.
دیدگاه
٠

نمی توانم احساسات او ( مؤنث ) را نسبت به این مرد گستاخ و نامهربان توجیه کنم

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.