دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٤,٨٢١
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢٦٦
لایک
لایک
١,٥٤٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٠٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

متعلق نفوذ؛ نفوذ شونده

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

متعلق نفوذ، نفوذ شونده

دیدگاه
٠

گره توی کار انداختن، با مشکل تراشی جلوی کار را گرفتن

تاریخ
٣ ماه پیش
دیدگاه
٠

بازآرایی

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٣ سال پیش
متن
A good dictionary will give us the connotation of a word as well as its denotation.
دیدگاه
٦

یک فرهنگ لغت خوب مفهوم یک کلمه و همچنین دلالت آن را به ما عرضه میدارد

تاریخ
٣ سال پیش
متن
I can account for every dollar I spent.
دیدگاه
٤

برای هر دلاری که خرج کردم می توانم توضیح دهم

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Her illness accounts for the paleness of her skin.
دیدگاه
٥

بیماری او توجیهی برای رنگ پریدگی او است

تاریخ
٣ سال پیش
متن
I can't account for her feelings toward this horrible man.
دیدگاه
٠

نمی توانم احساسات او ( مؤنث ) را نسبت به این مرد گستاخ و نامهربان توجیه کنم

تاریخ
٣ سال پیش
متن
The king tried to bring his influence to bear on the parliament.
دیدگاه

پادشاه تلاش کرد تا با نفوذ خود پارلمان را بدست آورد

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.