برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

وثوق سائنی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 گوشتخوران (دقت کنید که این واژه در واقع یک تعریف علمی که به تمامی گونه های پستنانداران گوشتخوار گفته می شود اعم از : گربه سانان , خرس سانان ,سگ س ... ١٤٠٠/٠٢/١٨
|

2 خرس سانان ( نوعی طبقه بندی علمی شامل تمامی تیره ی خرس ها , اعم از خرس های امروزی(قطبی , گریزلی و....) و سایر خرس های منقرض شده( مانند خرس صورت کوچک ... ١٤٠٠/٠٢/١٨
|

3 تعلق , وابستگی , اموال , متعلقات , لوازم , چیزها (اسباب) . ١٤٠٠/٠٢/١٤
|

4 ناراضی , تحقق نیافته , برآورده نشده ١٤٠٠/٠٢/١٢
|

5 دانش آموز خوش لباس و پولدار (ثروتمند ) , بسیار آراسته . ١٤٠٠/٠٢/٠٧
|

6 طبق تعریف لانگمن , کمبریج , آکسفورد میشود : (آدم) تقلیدگر (در نمایش ها , یا به منظور سرگمی سایرین ) , جاعل هویت .ضمنا این کلمه Noun هستش. ١٤٠٠/٠٢/٠٧
|

7 "پرستار بچه و خدمت کار خانه ( شخص مورد نظر هر دو کار ذکر شده را باهم انجام می دهد )" .تعریف کمبریج : شخصی (معمولا مؤنث)که با خانواده ای خارجی برای ... ١٤٠٠/٠١/٢٨
|

8 ترجمه اش می شود : "به همین سادگی, اینجا رو داشته باشید ,همان طوری که گفتم , همین و بس , ایناهاش خودشه ." فرق این اصلاح با اصطلاحات ديگر اين است كه ... ١٤٠٠/٠١/٢٦
|

9 "درست است , قطعا , درست همین طور است , همین طور است , باید این طور باشد , فقط این طوری که" .Just so برای تأیید سخنان گوینده توسط شنونده( زمانی که دو ... ١٤٠٠/٠١/٠٣
|

10 a jacket, often with sleeves that are a different colour from the rest of the jacket, that fits tightly round the waist and fastens with a zip . در و ... ١٤٠٠/٠١/٠١
|