منو
مهسا امینی

مهسا امینی

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
١,٨٧٧
لایک
١٩٤
لایک
دیس‌لایک
٣٨
دیس‌لایک
رتبه کل
١,٤٩٢
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٨٧٧
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,٤٩٢
لایک
لایک
١٩٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢٤

این واژه به معنای ابدی و همیشگی و جاودانی نیست بلکه به معنای دیرپایی و بادوامی و پایداری در یک دوره ی زمانی هست و این دوره زمانی ممکنه طولانی باشه ام ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١١

how green was my valley دره من چه سرسبز بود

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١١

استعلایی , مستقل و خارج از تجربه است . تجربه با زمان به دست می آد پس استعلایی خارج از زمان قرار میگیرد همچنین به دست آوردنی و کسب کردنی نیست و با تفک ...

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١١

responsive = سازگار با محیط و شرایط و وضعیت , سازش پذیر , متناسب و منعطف , پذیرش گرا دوستان توجه داشته باشید که reaction ( به معنای واکنش نشون دادن ...

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١٠

medium = پیامبر / رسانه / وسیله / واسطه یا میانجی رسانه یک وسیله انقال دهنده هست . وسیله کارش رسوندنه مثل وسیله نقلیه و کسی یا چیزی رو به جایی یا نز ...

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.