دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٣٦٧
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,٤٥٦
لایک
لایک
٢٤٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١١ ماه پیش
دیدگاه
٢

giggling = غش و ریسه رفتن Big cops in slickers that shone like gun barrels had a lot of fun carrying giggling girls across the bad places آژان های گ ...

تاریخ
١١ ماه پیش
دیدگاه
٠

venenate = سمی شده و مسوم

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١

yawn = کشاله رفتن i crossed my ankles and yawned قوزک روی قوزک گذاشتم و کشاله رفتم

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه

somewhere = گوشه کناری the butler drifted out of somewhere پیشکار از گوشه کناری سبز شد

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

cross examine = زیرپاکشی کردن ( از زیر زبون کسی حرف کشیدن - یعنی یک نفر رو وادار کنی اسرار و رازهاش و اون چیزایی که میدونه رو بگه و افشا کنه مثالش سو ...

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.