بهزاد بلورچی

بهزاد بلورچی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهdisconnect switch٠٤:٠٨ - ١٣٩٧/٠٤/٢٢سکسیونر ( کلیدی است غیر قابل قطع زیر بار و جریان اتصال کوتاه را از خودش عبور می دهد ، یا بعبارت دیگر جهت ایزوله کردن خطا بکار می رود، قابل قطع زیر با ... گزارش
2 | 0
alligator cracking١٧:٠١ - ١٣٩٧/٠٣/٢٠ترک خوردگی سوسماری ( قیر، رنگ )گزارش
2 | 0
topcoat١٨:٤٦ - ١٣٩٧/٠٣/١٥اندود رویه ( رنگ )گزارش
12 | 1
feeler gauge٠٣:١٦ - ١٣٩٧/٠٣/١٥شکاف سنجگزارش
23 | 1
overhead door٠٢:٤٠ - ١٣٩٧/٠٢/٢٢در بالاروگزارش
2 | 0
kickplate١٦:٢٠ - ١٣٩٧/٠٢/٢١ورق پاخور ( در، پله )گزارش
2 | 0
weather protection١٦:٠٥ - ١٣٩٧/٠٢/٢١حفاظت از عوامل محیطیگزارش
2 | 0
weather stripping١٤:٣٠ - ١٣٩٧/٠٢/١٩نوارعایق سازیگزارش
5 | 0
bond breaker١٦:٠٩ - ١٣٩٧/٠٢/١٦پیوندزدا، رهاساز قالب ( بتن )گزارش
2 | 0
tuckpointing١٣:٣٧ - ١٣٩٧/٠٢/١٦بندکشی برجسته ( بنایی )گزارش
5 | 0
pressure washing١٩:٤٢ - ١٣٩٧/٠٢/١٤شوینده پرفشار ( دستگاهی است که برای تمیز کردن و زدودن لکه های رنگ، جِرم های اضافی، و تکه های پس از ریخته گری، غبار، و مانند آنها به کار می رود. این د ... گزارش
2 | 0
power washing١٩:٤٢ - ١٣٩٧/٠٢/١٤شوینده پرفشار ( دستگاهی است که برای تمیز کردن و زدودن لکه های رنگ، جِرم های اضافی، و تکه های پس از ریخته گری، غبار، و مانند آنها به کار می رود. این د ... گزارش
5 | 0
wythe١٣:١٩ - ١٣٩٧/٠٢/١٣جدار، تیغه ( دیوار )گزارش
14 | 0
slab grade٢٢:٥٠ - ١٣٩٧/٠٢/٠٩دال همکف ( بتن آرمه )گزارش
5 | 0
hot dip galvanization١٤:٥٨ - ١٣٩٧/٠٢/٠٢گالوانیزه گرم ( گالوانیزاسیون به روش غوطه وری گرم به زبان ساده یک پوشش است که در آهن یا فولادی که از نظر ترکیب و طراحی مناسب برای گالوانیزه است توسط ... گزارش
2 | 0
built up roof١٩:٠١ - ١٣٩٧/٠٢/٠١عایق پیش ساخته ( بام )گزارش
2 | 0
rain screen٠٢:٤٢ - ١٣٩٧/٠٢/٠١دیواره ضد باران ( یک پنل تزئینی است که از ورقه های کاغذ کرافت و رزین های مخصوص، تحت فشار زیاد ساخته می شود. دوام و مقاومت بالای مواد سازنده و همچنین ... گزارش
2 | 0
structural wall٢٢:٣٦ - ١٣٩٧/٠١/٣١دیوار باربرگزارش
2 | 0
retaining track٢١:٥٤ - ١٣٩٧/٠١/٣١ریل حایل ( پنجره )گزارش
2 | 0
curtain wall١٦:٤٦ - ١٣٩٧/٠١/٣١دیوار پرده ای ( دیوار شیشه ای ) سیستم پوشش دهنده بیرونی ساختمان است که همانند سایر دیوارهای پیرامونی غیر سازه ای بوده و وظیفهٔ جدایی بیرون و درون ساخ ... گزارش
5 | 0
window trim١٤:٠٠ - ١٣٩٧/٠١/٣١زوار دور پنجره ( قاب یا روکوب دور پنجره؛ عضوهای تزئینی داخلی. )گزارش
5 | 0
operable window١٣:١٧ - ١٣٩٧/٠١/٣١پنجره بازشو ( پنجره ای که می توان آن را برای تهویه باز کرد؛ مقابل پنجره ثابت. )گزارش
5 | 0
wet rot٢٣:٤١ - ١٣٩٧/٠١/٢٩پوسیدگی قارچی مرطوب ( چوب )گزارش
5 | 0
professional prejudice١٦:٢٣ - ١٣٩٧/٠١/٢٩تعصب شغلی ( تعصب بر روی کار )گزارش
2 | 0
forcefully١٦:١٧ - ١٣٩٧/٠١/٢٩اجباراگزارش
16 | 0
publicity material٠٣:٠٥ - ١٣٩٧/٠١/٢٩ابزارهای تبلیغاتی ( تکنیک یا فرآیند جذب توجه عمومی به افراد، محصولات و غیره، با استفاده از رسانه‎های جمعی )گزارش
14 | 0
ie٠٢:٢٦ - ١٣٩٧/٠١/٢٩به این معنی که ( در تفهیم بهتر جمله قبلی نیز به کار می رود )گزارش
60 | 1
vestibule١٩:٠٤ - ١٣٩٧/٠١/٢٦هشتی، طاق، ایوان، رواق و آسمانهگزارش
9 | 1