منو
Behshad

Behshad

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
٨,٨١٤
لایک
٩٢٣
لایک
دیس‌لایک
٢٠٨
دیس‌لایک
رتبه کل
٣٩٦
رتبه کل
درباره‌ی من:

Hi , I'm Behshad and I know Turkish and English.
I try to say syns or translate or mean of some words that we need to know them.
Just it , Bye🔫😐

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٨,٨١٤
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٣٩٦
لایک
لایک
٩٢٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٠٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣٨

Hanem. M. S , Mrs , Miss. Miss=خانم مجرد. Mrs=خانم متاهل. M. S=خانمی که نمیدونیم مجرده یا متاهل.

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣٣

مخفف I don't know. I don't know=نمی دونم. Bılmıyorum.

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٢

خوش بو ، نسیم ( باد خنکی ) که بوی عنبر میده ( بوی خوب میده ) . Fragnat.

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢١

Abı , kardeş. Brother , Bro.

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٢

ماهی سالمون ، ماهی آزاد.

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.