دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٩,١٧٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٤٣٣
لایک
لایک
٩٥٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢١٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٠

پرچم ، درفش. Flag.

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٦

نبرد ، جدال. War , Battle , Fight.

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٨

گرگ ، جمع:Wolves.

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٩

فاش شده ، برملا شده.

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٧

بتا ، یک کلمه ی یونانی هست که میشه ب یعنی دومین حرف الفبای یونانی. Beta:The second alphabet of Greek language.

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.