دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣,٢٢٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,١٠٨
لایک
لایک
٣٢٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٥

زوار در رفته و پیر و فرسوده

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٥

خطر رفع شدن

دیدگاه
١

مشکل بزرگتر از این حرفاست

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٨

موقعیت مشکلی که راه حلی برای آن وجود ندارد

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٠

مثل سنگ محکم بودن

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.