منو
امیر بهروان

امیر بهروان

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٢,٩٢٦
لایک
٢٩٦
لایک
دیس‌لایک
١٧
دیس‌لایک
رتبه کل
١,٠٤٠
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٩٢٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,٠٣٩
لایک
لایک
٢٩٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

دیدگاه
٢٣

هر راست را نگفتن - سانسور قسمتی از حقیقت

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢١

آدم نابغه و باهوش

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٠

اخم کردن ، چهره درهم کشیدن ، قیافه توهم رفتن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٨

کنسرت زنده

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٧

آخیش راحت شدم

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.