بێهڕاد سابڵاغی موکریانی کوردی

بێهڕاد سابڵاغی موکریانی کوردی من محمدامین بهراد از اصیلترین کوردهایم
کورد موکریان
کرمانج ( دهاتی ) نیستم سابلاغی اصلم
به کوردی دەژیم به کوردی دەمرم
به کوردی دەدەم وەرامی قەبرم
به کوردی دیسان زیندوو دەبمەوە
دەو دونیایەش بۆ کوردی تێهەڵدەچمەوە

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهفعله کری١٣:٥٢ - ١٣٩٨/٠٧/١١شاید از فیله کوڕ به معنای پسر مسیحی و به ویژه ارمنی باشد فیله یا فله یا فلەهی = مسیحی کوڕ= پسرگزارش
16 | 2
هژیر١٩:٢٨ - ١٣٩٨/٠٧/٠٣به برخی لهجات کوردی به معنای انجیر استگزارش
14 | 1
کرمان١٤:١٤ - ١٣٩٨/٠٧/٠٣به زبان کوردی موکری مخفف کرمانج به معنی روستایی و رعیت بی فرهنگ و زبون و ملک ئاغاوەت ها یعنی اربابهاو برای یک شهرستانی فحش نیز میباشدگزارش
12 | 2
چولک١٧:٥٢ - ١٣٩٨/٠٦/٣٠چۆلەکە ( choleke ) به کوردی یعنی گنجشکگزارش
7 | 1
کانی١٧:٥٤ - ١٣٩٨/٠٢/٣٠به کوردی کان یا کانگه=معدن کانی=معدنی یا چشمه آبگزارش
23 | 2
سیروان١٧:٣٦ - ١٣٩٨/٠٢/٢٩شاید سەروان ( سروان ) به معنای رئیس باشهگزارش
14 | 1
گلاره١٤:١٩ - ١٣٩٨/٠٢/٢٩لری و لکی هم زیرشاخه کردین دیگهگزارش
44 | 8
رونا١٤:١١ - ١٣٩٨/٠٢/٢٩ڕون هم یعنی روغنگزارش
16 | 1
رونا١٤:١٠ - ١٣٩٨/٠٢/٢٩به کوردی ڕوون یا ڕوناک یعنی روشناییگزارش
25 | 1
ژینوس١٤:٠٩ - ١٣٩٨/٠٢/٢٩اسم کوردی ژینو =ژی نو یعنی زندگی بخش یا دوباره زیستنگزارش
39 | 1
omen١٢:١٣ - ١٣٩٨/٠١/٠١شگونگزارش
44 | 0
اورازان١٧:٤١ - ١٣٩٧/١٢/٢٧اوراز به کوردی یعنێ سربالاییگزارش
18 | 0
نام قدیم سنندج١٧:٢٦ - ١٣٩٧/١٢/٢٧امان از پانترکیستیگزارش
53 | 10
لکی١٤:٠٩ - ١٣٩٧/١٢/٢٧آقا بهلوانی بخدا گناه بزرگیه دروغ جابان کردی از اولین ایرانیهای مسلمان بود قرون اولیه هجری شهدا زینت النسا زن شاعر بود قدیمی ترین تمدن جهان تو گوبکل ... گزارش
39 | 7
اراد٢٣:٥٧ - ١٣٩٧/١٢/٢٦به کوردی نشانه آتش ئار=آتش ئات یا هات=آمدگزارش
53 | 5
ارات٢٣:٥١ - ١٣٩٧/١٢/٢٦به کوردی میشه آتش آمد یا نشانه آتش ئار یا ئاگر یا ئاور=آتش ئات یا هات=آمدگزارش
55 | 5
اکو٢٣:٤٢ - ١٣٩٧/١٢/٢٦معنی دیگرش هم اینه که همه صفات خوب توش جمع شدهگزارش
71 | 2
دادا٢٢:٠٢ - ١٣٩٧/١٢/٢٦به کوردی داده دادا یا دێده یعنی خواهر بزرگ آبجی یا باجیگزارش
32 | 1
داو٢١:٥٨ - ١٣٩٧/١٢/٢٦به کوردی میشه داده شدهگزارش
25 | 0
لچر١٤:٣٣ - ١٣٩٧/١٢/٢٦من کوردم ولی میدونم مازنی زبان است لچر هم به کوردی یعنی انسان خسیسگزارش
28 | 1
کردیزدی١٤:٢٩ - ١٣٩٧/١٢/٢٦عجب رو پیدا کردن این لرها اونقدر ولشون کردیم دیگه جرات دارن به خود بگن قوم کردیزدی هم کوردهای مهاجرت کرده به یزدند گزارش
30 | 3
چولک١٤:١٩ - ١٣٩٧/١٢/٢٦علی لر اینو هم بنویس که در شرفنامه از لرها به عنوان جزئی از کوردها نامبرده شدهگزارش
21 | 1
بردین١٤:١٦ - ١٣٩٧/١٢/٢٦به کوردی هم معنیش همانند سنگ محکمه لری هم که لهجه ای هست فقطگزارش
18 | 2
کاور١٩:١٦ - ١٣٩٧/١١/٢٢به کوردی میشه بچه گوسفند دو سالهگزارش
34 | 1
پا٢٢:٢٦ - ١٣٩٧/١١/١٦به کوردی اصیل میشه لاقگزارش
25 | 1
بهرام١٨:٣٩ - ١٣٩٧/١١/١٥به کوردی میگن بەیرام و اسم چند تن از بیگ و خوانین موکری استگزارش
32 | 3