دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٦٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
٨,٢٤٢
لایک
لایک
١٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٨

تو هپروت

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢

To get ready for a fight or competition or to start a fight or competition

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٥

جوگیر شدن

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٤ سال پیش
متن
Leave the clay in the mould overnight.
دیدگاه
١

خاک رس را یک شبانه روز در قالب بگذارید

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.