منو
مجید نجفی

مجید نجفی

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٢,٩١٨
لایک
٣٠٣
لایک
دیس‌لایک
٥٦
دیس‌لایک
رتبه کل
١,٠٤٣
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٩١٨
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,٠٤٣
لایک
لایک
٣٠٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٨

تکان دهنده

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٥

قضاوت گر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٥

پر مصرف انرژی بر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٩

مهر تأیید زدن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢١

پیشنهادی

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.