منو
بهاره

بهاره

عضو از ١ سال پیش
امتیاز کل
٣١٤
لایک
٣٣
لایک
دیس‌لایک
٨
دیس‌لایک
رتبه کل
٥,١١٤
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣١٤
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٥,١١٨
لایک
لایک
٣٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١١

از جمله. شامل. مثال: the good news delighted everyone including me

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٤

تخیل مثال:the child has a wonderful imagination.

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١

not natural

ترجمه‌های برتر

تاریخ
١ سال پیش
متن
I need my glasses to see objects in the distance.
دیدگاه
٧

من برای دیدن اشیای دور به عینکم نیاز دارم

تاریخ
١ سال پیش
متن
A lot of truth exists in what she's saying.
دیدگاه
١

حقایق زیادی در آنچه او می گوید وجود دارد.

تاریخ
١ سال پیش
متن
When he took off his hat, I could see that the man was bald.
دیدگاه
١

زمانی که کلاهش را برداشت، توانستم ببینم که او کچل است

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.