دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤٤٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
٤,٧٢٦
لایک
لایک
٤٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١

not natural

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢١

از جمله. شامل. مثال: the good news delighted everyone including me

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٦

تخیل مثال:the child has a wonderful imagination.

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٢ سال پیش
متن
When he took off his hat, I could see that the man was bald.
دیدگاه
١

زمانی که کلاهش را برداشت، توانستم ببینم که او کچل است

تاریخ
٢ سال پیش
متن
I need my glasses to see objects in the distance.
دیدگاه
٧

من برای دیدن اشیای دور به عینکم نیاز دارم

تاریخ
٢ سال پیش
متن
A lot of truth exists in what she's saying.
دیدگاه
٢

حقایق زیادی در آنچه او می گوید وجود دارد.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.