برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

بهادر اسلامی

بهادر اسلامی برنامه نویس کاتلین - عاشق کارهای استارتاپی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

101 منعطف
these pants are so elastic

من رو توی اینستا دنبال کنیدبا آموزش زبان انگلیسی ممنون
languageyar@
١٣٩٩/٠٨/٢٨
|

102 to be used to help to pay for something
کمک کردن به (پرداخت چیزی)
The money raised will go toward rebuilding the children’s hospital.
افزای ...
١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

103 آنالوگ
مثال :
Analogue watch or clock ساعت عقربه ای
مقابل اون :
دیجیتال
مثال :
Digital calculator

من رو توی اینستا دنبال ...
١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

104 یک پلتفرم فریلنسری جهانی برای اینکه کارفرما و کار جویان باهم در ارتباط باشن . چیزی که از سرچ تو نت بدست آوردم این بود

من رو توی اینستا دنبال ...
١٣٩٩/٠٥/٢٩
|

105 تقدم
It takes precedence of the others
بر دیگران مقدم است

من رو توی اینستا دنبال کنیدبا آموزش زبان انگلیسی ممنون
languageyar@
١٣٩٩/٠٥/٢١
|

106 پس زدن - را ندادن - اجتناب کردن

من رو توی اینستا دنبال کنیدبا آموزش زبان انگلیسی ممنون
languageyar@
١٣٩٧/١٢/١٦
|

107 Patent =copyright
حق کپی رایت یا حق کپی رایت گرفتن

من رو توی اینستا دنبال کنیدبا آموزش زبان انگلیسی ممنون
languageyar@
١٣٩٧/١٠/١١
|

108 وخیم شدن
His financial problems escalated after he became unemployed.
مشکلات مالیش بعد از بیکار شدنش وخیم تر شده .


من رو توی اینستا ...
١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

109 خلوت

من رو توی اینستا دنبال کنیدبا آموزش زبان انگلیسی ممنون
languageyar@
١٣٩٧/٠٧/١٢
|

110 هرچند کم

من رو توی اینستا دنبال کنیدبا آموزش زبان انگلیسی ممنون
languageyar@
١٣٩٧/٠٦/١٤
|

111 انصافاً ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

112 به صورت منظم پیش رفتن (برنامه یا کار )

من رو توی اینستا دنبال کنیدبا آموزش زبان انگلیسی ممنون
languageyar@
١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

113 حداکثر
من رو توی اینستا دنبال کنیدبا آموزش زبان انگلیسی ممنون
languageyar@
١٣٩٧/٠٤/٢٢
|