دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢١,٥٣٣
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٩٠
لایک
لایک
٢,٢٣٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٧٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٣٠
رتبه
رتبه در بپرس
٢,٣٨٧
لایک
لایک
٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

دیدگاه
١٦

🌈 In The Name Of The Rainbow God 🌈 به نام خدای رنگین کمان

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١٧

زن ، زندگی ، آزادی @لَنگویچ

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١

To continue or speak for a tedious or exasperating length of time. That film was so stupid, and it just went on and on—I thought it would never b ...

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢٥

turn around phrasal verb to change an unsuccessful business, plan, or system so that it becomes successful The new management team turned the ailin ...

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١

دولتی برای مثال: A government - issued photo ID is a document issued by a government agency یک کارت شناسایی دولتی، مدرکیه که توسط یک سرویس دولت ...

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
١ سال پیش
متن
Her mastery of French in so little time was very impressive.
دیدگاه
١

تسلطش ( آن زن - دختر ) بر زبان فرانسوی در این مدت کوتاه باورنکردنی بود.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Traveling abroad was a worthwhile experience for him, despite the difficulties he encountered.
دیدگاه
٣

سفر برون مرزی تجربه مفید یا سودمندی برای او بود، هرچند با مشکلاتی مواجه بود.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Frost took the flowers.
دیدگاه
٢

سرما، گل ها رو نابود کرد. @لَنگویچ

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Your news took us by surprise.
دیدگاه
١

خبرت شوک مون کرد . @لَنگویچ

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Take it from me, the story is accurate.
دیدگاه

از من گفتن ، داستان رد خور نداره . @لَنگویچ

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

٠ رأی
تیک ٤ پاسخ
١٦٠ بازدید

We have got the minority groups cold.

٨ ماه پیش
٣ رأی

have got cold : means "to have caught a cold" or "to be suffering from a cold We've got the minority groups cold: is an idiomatic expression and It means that "we understand or have a good understanding of the needs, concerns, or preferences of the minority groups

٨ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٤ پاسخ
١٦٠ بازدید

We have got the minority groups cold.

٨ ماه پیش
٠ رأی

to have caught a cold" or "to be suffering from a cold

٨ ماه پیش