دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٣,٩٢٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢٧٧
لایک
لایک
١,٤٢٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٣٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٧

ناشاخُل در گویش عامیانه خراسان کاربرد دارد. برگرفته از ناشاقول ( شاغول ) به معنی ناراست و نامیزان. کنایه از آدم نیرنگ باز و نادرست. شاید زبانزدی مانن ...

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٥

تاری وردی. از نامهای پسرانه ترکی است. در ترکیب عربی - ترکی ، به صورت " الله وردی " بکار می رود . به عربی " عطاءالله" و همچنین " هبت الله " گفته می شو ...

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٦

برابر فارسی آن "همه کُشی " است.

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٩

دبیره ی ( املاء ) درست این شماره " شست "است، زیرا حرف " ص " عربی بوده و بکارگیری آن در واژگان فارسی نادرست است، ولی برای پرهیز از اشتباه با" انگشت شس ...

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٦

نامی دخترانه که در گذشته در گیلان و مازندران رایج بوده است. هر گاه در خانواده ای چند دختر پی در پی زاده می شد، افراد خانواده چنین احساس می کردند که ت ...

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

پرسش‌های برتر

پرسشی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.