دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٢,٧٦٩
لایک
لایک
٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

پیشنهادی موجود نیست.

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٤ سال پیش
متن
We were late, so we ran to the bus stop.
دیدگاه
-١٣

دیرمون شده بود و مجبور شدیم تا ایستگاه اتوبوس بدویم.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.