منو
شهبازی

شهبازی

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
١,٧٢٢
لایک
١٨٢
لایک
دیس‌لایک
٤٩
دیس‌لایک
رتبه کل
١,٦٠٤
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٧٢٢
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,٦٠٢
لایک
لایک
١٨٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٩

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١١

پیوند جویی ( در روانشناسی )

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٢

انقباض ماهیچه ای

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٧

مورد بررسی قرار دادن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٨

مخفف Plush - see - bo به معنی:کاذب، جعلی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٨

اثر موجی

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.