آرش جلیل خبازی

آرش جلیل خبازی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهbathrobe١٥:١٨ - ١٣٩٩/٠١/٢٦لباس حوله ای حمامگزارش
34 | 1
conciliate١٥:١٠ - ١٣٩٩/٠١/٢٢این فعل میتونه بعنوان "به توافق رسیدن" هم بکار بره.گزارش
21 | 0
reception١٣:٣٦ - ١٣٩٨/١١/١٠استقبالگزارش
71 | 2