برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سجاد ملایی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 خوانده میشود : پَرْسون
به چَم دقیق
پرسونِش : دقّت
١٤٠٠/٠١/٢٨
|

2 genjamesh
آب یخ زده یا یخ
١٣٩٩/١٢/٠٣
|

3 آب یخ زده یا یخ ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

4 مازَن
از برابر‌های پارسی واژگان بیگانه ار ابوالقاسم پرتو
١٣٩٩/١١/٢٦
|

5 Makara is a Sanskrit word which means "sea dragon" or "water-monster"
واژه سانسکریت به ماناک اژدهای دریایی یا هیولای دریایی
١٣٩٩/١١/١٦
|

6 فَراداد یا فَراتاخت به چم نوداد‌های دروغین و گمراه‌کننده ١٣٩٩/١١/١٢
|

7 بالِست و مَسای در زبان پهلوی ١٣٩٩/١١/٠٩
|

8 جشن باستانی ایرانی که برای پیشواز سده نو برگزار می‌شود ١٣٩٩/١١/٠٤
|

9 گَتَک در زبان پهلوی یعنی اطاق ١٣٩٩/١١/٠٤
|

10 فَراداد یا فَراتاخت به ماناک نوداد‌ها و اخبار دروغی برای شست و شوی مغز ها ١٣٩٩/١١/٠١
|

11 مزداهیک برابر mathematics ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

12 نام یکی از کسانِ نِبیگ "از رنجی که می‌بریم" از جلال آل احمد ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

13 اَندرسَلیدَن(andarsalidan)
برابر interrupt
از دکتر حیدیری ملایری
١٣٩٩/١٠/٢٩
|

14 در پاسخ به "نیک" باید بگم که تمام واژه‌های دنیا جعلی و دساتیری‌اند. بکار بردن واژه‌های نو در همه جای جهان امری روزمره و پذیرفته است ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

15 جایگزین پارسی تاثیر ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

16 برابر پارسی واکسن
١٣٩٩/١٠/٢٢
|

17 فَراداد یا فَراتاخت به چم نوداد‌های دروغین و گمراه‌کننده ١٣٩٩/١٠/٢٠
|

18 واژگام زیم و دورک برابر تِرم هستند
برابر های پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو
١٣٩٩/١٠/١٩
|

19 رشتو : به معنی یک رشته توئیت یا استوری در رسانه های اجتماعی بکار میره ١٣٩٩/١٠/١٨
|