دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٠,٢٩٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣٦٢
لایک
لایک
١,٠٦٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٦٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٠

ارسام نام یکی از فرماندهان سپاه هخامنشی بود . او رزمنده بسیار قوی و زیرک بود به طوری که کسی نمیتوانست حریف او بشود . از همین رو مردم به او لقب مانند ...

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٤٢

طول / اندازه

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٢٠

گاو ماده = cow گاو نر = ox

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٠

اسانسور / بالابر

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٢١

به هر حال در هر حال

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٤ سال پیش
متن
You'll have to speak loudly onstage so the audience can hear you.
دیدگاه
٢٩

تو باید روی صحنه بلند صحبت کنی تا حظار بتونن صداتو بشنون

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.