دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٦٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٢,٧٢٦
لایک
لایک
٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٠

جمع تعریش ، بنا کردن سقف و عرش. ترجمه تاریخ یمینی ص 401، جعفر شعار

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٠

ناپسند شمارنده

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٠

جمع نازعه به معنی نزاع کننده ها

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٠

آمیزش و خویشی و پیوند داشتن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٠

جمع صعده به معنی نیزه های راست

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.