منو
ارشیا

ارشیا

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٥,٦٩٦
لایک
٦٤٧
لایک
دیس‌لایک
٣٨٧
دیس‌لایک
رتبه کل
٥٦٧
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٥,٦٩٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٥٦٧
لایک
لایک
٦٤٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٨٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣٥

آنچه تخیل را بر می انگیزد یا افکار و تصوراتی به ذهن می آورد

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٧

بسیار ناراحت و سهمگین شد

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٤

در شاهنامه به معنای پهلوانان

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢١

در مثل ( قدر عافیت ) به معنی ساکت کنم

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٣

سودی به دست نمی آید ؛ فایده ای ندارد

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.