برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آرمین گلاره

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 در هم و برهم - گیج - پریشان - در هم آمیختن چیزی با هم زدن
The situation today is very muddled.
امروز اوضاع خیلی درهم و برهنه.

He became ...
١٤٠٠/٠١/١٩
|

2 کارمزد وام ١٤٠٠/٠١/١٩
|

3 تمبر مالیاتی ١٤٠٠/٠١/١٩
|

4 آغاز کردن - ابتکار عمل رو به دست گرفتن ١٤٠٠/٠١/١٩
|

5 تعدیل نیرو - بازخرید
Retrenchment is a form of dismissal due to no fault of the employee, it is a process whereby the employer reviews its busines ...
١٤٠٠/٠١/١٩
|

6 این اصلاح غیر مودبانه است و در زبان محاوره کاربرد دارد.
چیزی را بیش از ارزش واقعی اش فروختن - توی پاچه کردن - به کسی فرو کردن
١٤٠٠/٠١/١٥
|

7 کام شکافته - حالت لب شکری که تا سقف دهان پیشروی کرده باشد. ١٤٠٠/٠١/٠٦
|

8 لب شکری ١٤٠٠/٠١/٠٦
|

9 ما تَرَک - آنچه از متوفی به کسی میرسد ١٤٠٠/٠١/٠٣
|

10 کمیته انتخاب ١٣٩٩/٠٨/٢٠
|

11 برخورد منفعلانه ١٣٩٩/٠٨/٢٠
|

12 استرالیا و نیوزلند
این عبارت مصطلح از آنجا می آید که استرالیا و نیوزلند زیر خط استوا و در نمیکره جنوبی اند.
١٣٩٩/٠٦/٠٦
|

13 چیزی که توان خریدش وجود دارد.
( صفت)
١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

14 شرایطی که هر کس برای نجات پا روی دیگری می‌گذارد - خر تو خر - شرایط کنونی مملکت ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

15 اجر معنوی
My work is very rewarding.
١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

16 پرخاشگر - ناراحت‌کننده
تفاوت آن با aggressive
Agressive is
ready or likely to attack or confront; characterized by or resulting from aggress ...
١٣٩٩/٠٥/١٤
|

17 متقاعد کردن - قانع کردن ١٣٩٩/٠٥/١٢
|

18 لولو - یک سر و دو گوش - موجودی که کودکان را از آن میترسانند. ١٣٩٩/٠٥/١٠
|

19 دوران کودکی همراه با فقر و تنگدستی یا مشکلات قانونی. دوران بچگی مشکل دار. ١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

20 Terminology ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

21 تجمع - ازدیاد ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

22 فائق آمدن ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

23 روش یا حقه ای که استفاده میشه تا توجه کسی را برای خرید چیزی جلب کنند.
: a method or trick that is used to get people's attention or to sell someth ...
١٣٩٩/٠٢/٢١
|

24 کسی که خبر را به صورت اغراق آمیز و بیش از آنچه هست جلوه و ارائه می دهد. غلو کننده ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

25 خط فکری غالب - طرز فکر مسلط جامعه ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

26 رسانه همگانی - رسانه گروهی - رسانه ارتباط جمعی ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

27 آزادی مطبوعات ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

28 دزدی یا خسارت به دارایی و اموال ١٣٩٩/٠٢/١٥
|

29 Verb جواب دادن - پاسخ به چیزی معمولا بطور متقابل

to say something in order to try to prove that what someone said was not true or as a reply t ...
١٣٩٩/٠٢/١٢
|

30 معاون
کسی که در سلسله مراتب زیر کسی قرار میگیرد که صاحب اختیار است و می‌تواند به جای کاری را انجام دهد. مثل حق امضا یا نظایر آن.
the person ne ...
١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

31 بالا رفتن جمعیت شهرها به واسطه ی حرکت مردم از روستاها به سمت شهرهای بزرگ که به طور معمول در کشورهای کمتر توسعه یافته یا در حال توسعه رو می دهد. ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

32 کلونی - شروع به زندگی کردن و گرد هم آمدنِ دسته ای از جانوران در محل مشخصی در کنار هم . ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

33 سگ دو زدن - کار و رقابت سخت در زندگی برای امرار معاش ١٣٩٩/٠٢/٠٣
|

34 دوره های که یک انسان بزرگسال برای خنده یا در نتیجه کاهش قدرت تفکر کار های بچه گانه انجام می دهد
a period in someone's adult life when they act as ...
١٣٩٩/٠٢/٠٣
|

35 نواختن - زدن آلات موسیقی
To hit something repeatedly, especially loudly or
forcefully
١٣٩٩/٠٢/٠٣
|

36 پیش محاسبه - طراحی قبل از اجرا - بررسی قبل از انجام عمل - پیشبینی ١٣٩٩/٠٢/٠٣
|

37 تجهیزات و یا روش هایی که به صرفه جویی در زمان و هزینه کمک میکند. ( مثل ماشین آلات در کارخانه ها ) ١٣٩٩/٠٢/٠٣
|

38 خانه یک طبقه ( اصطلاحاً: خانه کف - خانه ویلایی) ١٣٩٩/٠٢/٠١
|

39 اتاق دلباز - اتفاقی که بزرگ است و پنجره های زیادی دارد بطوریکه هوای آن همواره تازه است. ١٣٩٩/٠٢/٠١
|

40 تحت کنترل ١٣٩٩/٠١/٣٠
|

41 شیطان تاسمانی (نام علمی: Sarcophilus harrisii) پستانداری کیسه‌دار و گوشت خوار است که در جنگل‌های تاسمانی زندگی می‌کند. در گذشته این جانور در سراسر خا ... ١٣٩٩/٠١/٢٨
|

42 شیوه زندگی که که در آن وقتی وسیله ای خراب یا شکسته میشود آن را دور می‌اندازند و یکی دیگر میخرند. ١٣٩٩/٠١/٢٥
|

43 محل یا چیزی که به علت غیر عادی بودن جذاب است.

این کلمه همینطور برای نشان دادن اینکه تفکر، عقیده یا باور کسی را به علت از مد افتادگی یا قدیمی ب ...
١٣٩٩/٠١/٢٣
|

44 کردار نیک ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

45 کوچ اجباری مردم به علت تفاوت نژاد ،ملّیت و یا اعتقاد ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

46 شیدایی - شیفتگی
احساس عشق به کسی یا چیزی که معمولا بدون دلیل است و بادوام نیست.
١٣٩٩/٠١/٢١
|

47 اظهار ایده و یا احساس در قالب کلمات ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

48 شفاف سازی ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

49 ابزار و تکنولوژی هایی که امکان ارتباط و انتقال اطلاعات را فراهم میکنند.
مثل : تلفن ، تلگراف ، بیسیم ، رادیو و غیره
١٣٩٩/٠١/٢٠
|

50 وقتی دو نفر غیر همزبان نمی‌توانند باهم ارتباط برقرار کنندمیتوانیم بگوییم آنها برای برقراری ارتباط مانع زبانی دارند. ١٣٩٩/٠١/٢٠
|