برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آرمین مظاهری

دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

151 پاستای ایتالیایی ١٣٩٦/١١/٢٢
|

152 ورزش هیجان انگیز و پرخطر ١٣٩٦/١١/٢٢
|

153 صورت گرفتن عملی به طور اتفاقی

مثال: I happened to see him in town
به طور اتفاقی او را در شهر دیدم
١٣٩٦/١١/١٩
|

154 بسیار سرد ١٣٩٦/١١/١٨
|

155 صندوق عقب اتومبیل ١٣٩٦/١١/١٧
|

156 شبی که نتوان در آن به خوبی خوابید ١٣٩٦/١١/١٤
|

157 log در اینجا به معنی کنده درخت (تنه درخت)
مثل کنده یک درخت خوابیدن کنایه از "خیلی خوب خوابیدن" است.
١٣٩٦/١١/١٤
|

158 بیشتر در رختخواب ماندن
I always have a lie-in on Fridays
١٣٩٦/١١/١٤
|

159 کاهش قیمت (متداول در فروشگاه ها) ١٣٩٦/١١/١٣
|

160 آداب غذا خوردن ١٣٩٦/١١/١٢
|

161 آب گوشت ١٣٩٦/١١/١٠
|

162 stock در آشپزی شامل آب گوشت، ماهی، سبزیجات و ... ١٣٩٦/١١/١٠
|

163 چاق کننده
Likely to make you fat
١٣٩٦/١١/١٠
|

164 [مهندسی مکانیک و مواد] افت خواص ١٣٩٦/١٠/٢٣
|