دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٨٤,٨٨٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
٤٧
لایک
لایک
٨,٦٨٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٩٧٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٥

کشیش کلیسای پروتستان

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٩

مرا در جریان بگذارید

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٤

آدم منفعل. منظور آدمی است که مدام تحت تاثیر عوامل بیرونی قرار می گیرد.

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٠

مالکیت خصوصی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١

مطالعه زیاد داشتن

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.