برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آرمین مظاهری

دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 به نظر خیلی پرت میای ١٣٩٨/٠٨/١٦
|

2 اهمیت دادن به ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

3 هنوز تمام نشده است ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

4 مانده ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

5 مراقب سرت باش ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

6 به ... اهمیت نمیدم ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

7 اهمیت نمیدهم ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

8 خونسردی خود را حفظ کردن ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

9 هیچ دلیلی نداره که ... ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

10 به خودم بستگی داره ١٣٩٧/١٠/٠٥
|

11 اینطور به نظرم میاد ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

12 شروع کردن = to start ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

13 دیوونه چیزی بودن ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

14 متاسفم ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

15 آیا می تونی بیای ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

16 محکوم بودن به ١٣٩٧/٠٩/٢٩
|

17 نوعی سگ ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

18 پیش تاز بودن ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

19 استخدام کردن ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

20 جهت دهی کردن ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

21 کم کردن یا حذف فاصله بین دو چیز [فعل] ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

22 طرف صوری (فرد متظاهر) ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

23 قطعه ای از متن ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

24 دارای مرتبه بالای اجتماعی ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

25 جعلی ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

26 متقلب ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

27 خیریه ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

28 تیرهای شهری (تیر برق، تیر تلفن و ...) ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

29 به سرعت فراگیر شدن در فضای مجازی ١٣٩٧/٠٥/٢٧
|

30 آشپزی بدون نیاز به دستور پخت ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

31 غذای آماده (صرفا نیاز به گرم کردن دارد) ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

32 اگر وسایل نقلیه مانند اتومبیل، وانت و ... از کار بیوفتند
از صفت broken down یعنی "خراب " استفاده می شود

برای سایر وسایل برقی مانند رادیو، ...
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

33 اگر وسایل نقلیه مانند اتومبیل، وانت و ... از کار بیوفتند
از صفت broken down یعنی "خراب " استفاده می شود

برای سایر وسایل برقی مانند رادیو، ...
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

34 معادل دانستن ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

35 ایالت فیلادلفیا آمریکا (در محاورات به جای Philadelphia) ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

36 سرزمین جدید
١٣٩٧/٠٥/١٦
|

37 مستقل شدن از دیگران ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

38 ورزش های هیجان انگیز و پرخطر ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

39 مربی ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

40 به پایان رساندن یک تجربه یا دوره ناخوشایند ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

41 آهنگ ساختن ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

42 حس خوب ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

43 اطلاعات مفصل (پر از جزئیات) ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

44 به طور تصادفی ملاقات کردن ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

45 معذرت میخوام ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

46 قوم (اسم) ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

47 به صورت گروهی و با یک اتومبیل (به محل کار یا مدرسه و ...) رفتن ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

48 زمان زیاد

- مثال:
It's taking forever to get to work
داره زمان زیادی ازمون گرفته میشه تا به کار برسیم
١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

49 محل دفن زباله ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

50 بسیار موفق ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|