برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آرمین مظاهری

دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

101 به توافق رسیدن ١٣٩٧/٠١/١٥
|

102 وکلای متهم ١٣٩٧/٠١/١٣
|

103 وکلای شاکی ١٣٩٧/٠١/١٣
|

104 مظنون (اسم) ١٣٩٧/٠١/١٣
|

105 با برنامه (با نقشه قبلی) ١٣٩٧/٠١/١٢
|

106 بازداشتگاه
(مخصوص مجازات های کوتاه مدت)
١٣٩٧/٠١/١٠
|

107 فر کردن مو ١٣٩٦/١٢/٢٦
|

108 بیایید انجامش بدیم ١٣٩٦/١٢/٢٢
|

109 آیا برات مهمه ١٣٩٦/١٢/٢٢
|

110 بیمه خسارت کلی ١٣٩٦/١٢/٢٠
|

111 قرارداد رسمی بستن (با بانک، بیمه و ...) ١٣٩٦/١٢/٢٠
|

112 ارسال محموله ١٣٩٦/١٢/٢٠
|

113 1- به نتیجه ای رسیدن
2- تامین کردن (پول)
١٣٩٦/١٢/١٩
|

114 آزمون تعیین سطح ١٣٩٦/١٢/١٨
|

115 زمان استراحت ١٣٩٦/١٢/١٨
|

116 آداب ١٣٩٦/١٢/١٨
|

117 ورود ممنوع ١٣٩٦/١٢/١٦
|

118 وظیفه شغلی ١٣٩٦/١٢/١٦
|

119 اتاق عمل ١٣٩٦/١٢/١٥
|

120 در بیمارستان بستری شدن ١٣٩٦/١٢/١٥
|

121 چند پاره کردن ١٣٩٦/١٢/١٥
|

122 بسته ١٣٩٦/١٢/١٥
|

123 کوبیدن میخ ١٣٩٦/١٢/١٥
|

124 ماهواره تحقیقاتی ١٣٩٦/١٢/١٣
|

125 خیلی زیاد ١٣٩٦/١٢/١٣
|

126 رسیدن به سن خاص
My son's just turned 18
١٣٩٦/١٢/١٣
|

127 ست کامل لباس ١٣٩٦/١٢/٠٩
|

128 موزون و زیبا ١٣٩٦/١٢/٠٩
|

129 پیکره زن ١٣٩٦/١٢/٠٩
|

130 گنجه ای از لباس های به روز ١٣٩٦/١٢/٠٩
|

131 ورزیده شدن ١٣٩٦/١٢/٠٨
|

132 ورزیده
[adj]
١٣٩٦/١٢/٠٨
|

133 depend on دو معنی دارد:

1- وابسته بودن (متکی بودن)

2- اطمینان کردن به (معادل با rely on)
١٣٩٦/١٢/٠٤
|

134 پیاده روی طولانی (کوه، جنگل و ...) ١٣٩٦/١٢/٠٢
|

135 سر و صدای بلند ١٣٩٦/١٢/٠٢
|

136 بسیار زیبا و دوست داشتنی ١٣٩٦/١٢/٠٢
|

137 بسیار جذاب ١٣٩٦/١٢/٠٢
|

138 not have a clue
نداشتن نظر پیرامون یک موضوع
١٣٩٦/١٢/٠١
|

139 به طرف خشکی ١٣٩٦/١٢/٠١
|

140 پشت درب ماندن ١٣٩٦/١١/٢٩
|

141 ناپدید شدن

مثال: I hope the stain comes out
امیدوارم لکه ها ناپدید شوند
١٣٩٦/١١/٢٩
|

142 قرار بود که ١٣٩٦/١١/٢٨
|

143 رسیدن (به مکانی مشخص) ١٣٩٦/١١/٢٨
|

144 پرواز اتصال دهنده
(تعویض هواپیما و ادامه مسیر)
١٣٩٦/١١/٢٨
|

145 رسیدن (اتوبوس، قطار و ...) ١٣٩٦/١١/٢٨
|

146 اتوبوس مسافرتی ١٣٩٦/١١/٢٨
|

147 دردسر ١٣٩٦/١١/٢٨
|

148 خلاصه ی نکات مهم ١٣٩٦/١١/٢٢
|

149 دستاورد داشتن ١٣٩٦/١١/٢٢
|

150 سفر تحقیقاتی ١٣٩٦/١١/٢٢
|