برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آرمین مظاهری

دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 معذرت میخوام ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

52 قوم (اسم) ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

53 به صورت گروهی و با یک اتومبیل (به محل کار یا مدرسه و ...) رفتن ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

54 زمان زیاد

- مثال:
It's taking forever to get to work
داره زمان زیادی ازمون گرفته میشه تا به کار برسیم
١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

55 محل دفن زباله ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

56 بسیار موفق ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

57 اعتصاب کردن ١٣٩٧/٠٤/٢٧
|

58 اخراجی ١٣٩٧/٠٤/٢٦
|

59 بچه ای که به سرپرستی گرفته می شود ١٣٩٧/٠٤/٢٤
|

60 والدین منتظر فرزند ١٣٩٧/٠٤/٢٤
|

61 مستقر شدن ١٣٩٧/٠٤/١٥
|

62 وابسته به محیط زیست ١٣٩٧/٠٤/١٣
|

63 افشا گری ١٣٩٧/٠٤/١٣
|

64 دلسرد کننده ١٣٩٧/٠٤/١٣
|

65 parent company
شرکت اصلی
١٣٩٧/٠٤/١٠
|

66 پرهیجان enjoyable
(در هنگام توصیف مراسم و کارناوال و ...)
١٣٩٧/٠٤/٠٧
|

67 اجازه رسمی ١٣٩٧/٠٤/٠٤
|

68 آزمون جبرانی ١٣٩٧/٠٤/٠٤
|

69 بزرگ (اندازه، حجم، وزن و ...) ١٣٩٧/٠٤/٠٢
|

70 فوق العاده ١٣٩٧/٠٣/٣٠
|

71 مسابقه دو و میدانی ١٣٩٧/٠٣/٣٠
|

72 با سرعت دور شدن ١٣٩٧/٠٣/٢٨
|

73 زمین ورزشی
مثلا (A football ground)
١٣٩٧/٠٣/٢٤
|

74 شبیه سازی شده ١٣٩٧/٠٣/٢٢
|

75 معرکه ١٣٩٧/٠٣/٢٢
|

76 ظاهر کردن عکس از فیلم دوربین ١٣٩٧/٠٣/١٦
|

77 در معرض نمایش ١٣٩٧/٠٣/١٦
|

78 قیمت این مقدار می شود ١٣٩٧/٠٣/٠٩
|

79 گزینه مطلوب (در مکالمه)
Your best bet
بهترین گزینه برای شما
١٣٩٧/٠٣/٠٩
|

80 هنجارشکنی ١٣٩٧/٠٣/٠٣
|

81 ختم شدن به ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

82 دیدار کوتاهی داشتن ١٣٩٧/٠٢/٢٦
|

83 پارکینگ خودرو ١٣٩٧/٠٢/٠٩
|

84 خراب شدن موتور (اتومبیل، هواپیما و ...) ١٣٩٧/٠٢/٠٨
|

85 ایجاد ترافیک سنگین
If traffic backs up
١٣٩٧/٠٢/٠٨
|

86 آشپز که دو تا شود، آش یا شور می شود یا بی نمک. ١٣٩٧/٠٢/٠٦
|

87 عقل قوت گیرد از عقل دگر ١٣٩٧/٠٢/٠٦
|

88 زمانی نسبتا طولانی ١٣٩٧/٠٢/٠٥
|

89 can't help=can't avoid

مثال:
I can't help crying whenever I see that movie
من نمیتونم جلوی گریه خودم رو بگیرم، هر وقت آن فیلم را میبینم
١٣٩٧/٠٢/٠٤
|

90 بخش گمرکی مهاجرت (در فرودگاه یا ...) ١٣٩٧/٠٢/٠٤
|

91 به پرواز رسیدن
get on a flight
١٣٩٧/٠٢/٠٤
|

92 آبی به سر و صورت زدن ١٣٩٧/٠٢/٠٤
|

93 کار (فعالیت های مختلف) ١٣٩٧/٠٢/٠٤
|

94 احمقانه ١٣٩٧/٠١/٢١
|

95 ریز و مچاله کردن ١٣٩٧/٠١/١٨
|

96 چطوری با این قضیه برخورد می کنید؟ ١٣٩٧/٠١/١٨
|

97 نوبت شماست ١٣٩٧/٠١/١٨
|

98 آیا احتمالا میدونید که ...؟ ١٣٩٧/٠١/١٦
|

99 مسئول راهنمایی مسافران در هتل ١٣٩٧/٠١/١٦
|

100 میز پذیرش ١٣٩٧/٠١/١٦
|