برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Hizan

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 طلوع ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

2 شفق قطبی ١٣٩٩/٠١/٣١
|

3 دو جنسه ١٣٩٩/٠١/٢٩
|

4 واژه های که به زبان آرامی نوشته میشدند ودر هنگام خوانش معادل پهلوی را به کار میبردنند ١٣٩٩/٠١/٢٨
|

5 حلول روح انسان در گیاه به باور اهل تناسخ ١٣٩٩/٠١/٢٧
|

6 برگرفته از زرپران فارسی ١٣٩٩/٠١/٢٧
|

7 گیلکی پسر ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

8 فریاد از غم ١٣٩٩/٠١/١٩
|

9 قایق بدون موتور ١٣٩٩/٠١/١٦
|

10 چه مقدار ١٣٩٨/١٢/٢٣
|

11 سهام ١٣٩٨/١٢/٢٣
|

12 جوکر ١٣٩٨/١٢/٢١
|

13 آقازاده ١٣٩٨/١٢/١٤
|

14 Purpose ١٣٩٨/١٢/١٤
|

15 پیازچه ١٣٩٨/١٢/١٣
|

16 تعظیم ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

17 جاویدان ١٣٩٨/١٢/٠٧
|

18 چلگ ١٣٩٨/١٢/٠٦
|

19 سوار شدن ١٣٩٨/١٢/٠٦
|

20 جغجغه ١٣٩٨/١١/٢٨
|

21 حبس ابد ١٣٩٨/١١/٢٢
|

22 تب رقص ١٣٩٨/١١/١٨
|

23 لباس جنگی ١٣٩٨/١١/١٤
|

24 در گیلان به بچه های شر و شیطون میگن ازازیل ١٣٩٨/١١/٠٨
|

25 بچه ها گیلکی shivan ١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

26 برادر گیلکی ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

27 کسی که پافشاری بر این دارد که کردی یک لهجه از فارسی است سه چیز رو مشخص میکنه یکی اینکه تفاوت میان لهجه و زبان رو نمیدونه دو اصلا نمیدونه کردی چیه و ... ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

28 نام آهنگی از آلبوم صاد شاهین نجفی ١٣٩٨/٠٨/٠٥
|

29 مونث صدیق ، بسیار راستگو ١٣٩٨/٠٨/٠٥
|

30 شاهانه ،نیرومند ،یاور ١٣٩٨/٠٨/٠٥
|

31 ایرانی پاک و نجیب ١٣٩٨/٠٨/٠٥
|

32 کوتاه شده ی Information ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

33 میشه آرایه یا وام واژه ای از فارسی است و یا به دلیل ریشه مشترک این دو زبان ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

34 چه معنی میده وقتی صحبت از کورد و کوردستان است شما بیابی بنویسی یاشاسین فقط تورک و به چه دلیلی تورک ها رو انسان و قوم برتری میدونید در حالی که همه ی ... ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

35 نبش ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

36 I'm rooting for my friend من از دوستم پشتیبانی میکنم ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

37 معرب از ناره ١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

38 در بلوچی و کوردی گوسفند
١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

39 کبریت ١٣٩٨/٠٦/١٩
|

40 بر زدن پاسور ١٣٩٨/٠٦/٠٩
|

41 انسان تازی نیست و ریشه اوستایی دارد و از واژه اوستایی انسان گرفته شده و به احتمال زیاد از آشوری وارد عربی شده ١٣٩٨/٠٦/٠٩
|

42 در عربی به معنای بازداشتن از کاری و در فارسی به معنای شکنجه و رنج ١٣٩٨/٠٦/٠٩
|

43 چشات در آد ١٣٩٨/٠٦/٠٤
|

44 Under ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

45 Groom به معنا ی کسیه که داره ازدواج میکنه و شب عروسیشه و sun in law به معنای همسر خواهر یا دختر است که در فارسی به هر دو میگیم داماد ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

46 از واژه های تازی در گفت‌وگو کمتر استفاده کنیم ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

47 شوهر ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

48 زهراب ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

49 ترس ،دهشت،بیم،هراس،وحشت،رعب، funk,panic, terror,fear,horror ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

50 دوست صمیمی ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 molest
• He was found guilty of molesting a young girl.
• او بخاطر آزار دادن یک دختر جوان مجرم شناخته شده بود
١٣٩٨/١٢/٢١
|