برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آریا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 آب انبار، بیشتر در غرب هندوستان، ایالت گجرات و راجستان ١٤٠٠/٠٣/٢٩
|

2 Pose a threat
یک تهدید محسوب شدن
به عنوان یه تهدید مطرح شدن
١٤٠٠/٠٣/٠١
|

3 کمک فی سبیل الله ١٤٠٠/٠٢/١٤
|

4 اتفاق افتادن ١٤٠٠/٠٢/١٤
|

5 Old fashion
چیزی که دیگه از مد افتاده
١٤٠٠/٠١/٢٦
|

6 محدود کردن ارتباط شخصی کسی با دیگران ١٤٠٠/٠١/٢٠
|

7 We'll figure it out.
باهم حلش میکنیم،صلاح هم میایم بقول شیرازیا
١٤٠٠/٠١/٢٠
|

8 I always treasure his relationship.
من همیشه برای دوستی با او ارزش قائل هستم.
١٤٠٠/٠١/١٩
|

9 آدم زرنگ ولی بی شعور ١٤٠٠/٠١/١٩
|

10 هنجارهای اجتماعی ١٤٠٠/٠١/١٩
|

11 بی ثباتی ١٤٠٠/٠١/١٨
|

12 Get in a muddle درسلام و احوالپرسی، یکی را اشتباهی گرفتن و گیج شدن ١٣٩٩/١٢/٢٤
|

13 موقعیت غیر قابل پیش‌بینی ١٣٩٩/١٢/٢٤
|

14 عشق موزیک، خوره موزیک ١٣٩٩/١٢/٢٣
|

15 دارای تبحر در چیزی ١٣٩٩/١٢/٢١
|

16 بحث های ناچیز ١٣٩٩/١٢/٢١
|

17 رو در رویی ١٣٩٩/١٢/٢١
|

18 گذر زمان ١٣٩٩/١٢/٢١
|

19 خلق و خوی عجیب و غریب ١٣٩٩/١٢/٢١
|

20 شکل گرفتن اشک در چشم ١٣٩٩/١٢/٢٠
|