منو
arh616

arh616

عضو از ١٠ ماه پیش
امتیاز کل
٢,٠٩١
لایک
٢١٤
لایک
دیس‌لایک
١٨
دیس‌لایک
رتبه کل
١,٣٦٣
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٠٩١
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,٣٦٣
لایک
لایک
٢١٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٩ ماه پیش
دیدگاه
١١

1. شرط 2. شرط بستن/ قمار کردن lay a bet 3. گزینه و انتخاب مناسب the central market would be a good bet if you want to buy a cheap cellphone فروشگ ...

تاریخ
٩ ماه پیش
دیدگاه
١١

haggle over price با حرف اضافه over چانه زدن بر سر قیمت

تاریخ
٩ ماه پیش
دیدگاه
١٠

to make or produce especially with difficulty 1. به پیش رفتن/ رو به جلو حرکت کردن 2. جعل کردن 3. آهنگری کردن/ شکل دادن به آهن و فلزات 4. به سختی چیزی ...

تاریخ
٩ ماه پیش
دیدگاه
٩

i was faking it همش الکلی بود داشتم وانمود میکردم

تاریخ
٩ ماه پیش
دیدگاه
٩

since then=from then on از اون موقع ( زمانی در گذشته ) تا الان from now on از الان به بعد by then تا اون موقع ( زمانی در آینده )

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٩ ماه پیش
متن
Farmers cultivate their farms with cows.
دیدگاه

کشاورزان به کمک گاو زمین خود را شخم می زنند

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.