برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سید احمد

سلام خوشحالم که در خدمت دوستان هستم و امیدوارم که بتونم مفید واقع بشم.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 به یاد آوردن
به خاطر آوردن
١٤٠٠/٠٢/١٩
|

2 شعار ١٤٠٠/٠٢/٠٧
|

3 در وسط(راه یا زمان یا ...)
در بین
در حین
١٤٠٠/٠٢/٠٦
|

4 گویش

دوستان دقت کنند لهجه با گویش تفاوت دار.
لهجه=accent
١٤٠٠/٠١/٣١
|

5 تصویربرداری ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

6 مکانیزه کردن(در مقابل استفاده از نیروی انسانی) ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

7 قابل توجه
چشمگیر
١٤٠٠/٠١/٢٩
|

8 آزار و اذیت ١٤٠٠/٠١/٢٥
|

9 اشتیاق
رغبت
١٤٠٠/٠١/٢٥
|

10 هماهنگ ١٤٠٠/٠١/٢٣
|

11 خرابی
ویرانی
١٤٠٠/٠١/٢٣
|

12 تحریک
برانگیختن
١٤٠٠/٠١/١٩
|

13 تراوش کردن ١٤٠٠/٠١/١٩
|

14 خاک سرخ و یا زرد ١٤٠٠/٠١/١٨
|

15 حکاکی کردن ١٤٠٠/٠١/١٨
|

16 تلفظ
١٤٠٠/٠١/١٧
|

17 پیوند دادن ١٤٠٠/٠١/١٠
|

18 به طرز شگفت انگیزی
به طرز جالبی
١٣٩٩/١٢/٢٢
|

19 به طور حتم ، حتما
به طور قطع، قطعا
١٣٩٩/١٢/٢٢
|