دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٧,٥٨٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
٥٢٣
لایک
لایک
٧٦٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

to do the last part of something; to make something end by doing one last thing به پایان رساندن

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢

دیکشنری آکسفورد : a movement of air, especially a strong one جریان هوا

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢

دستپاچه کردن

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٨

a piece of advice •Here are some pointers on how to go about the writing task توصیه

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٦

اختلاف تفاوت تمایز

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.