برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Anis

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مجموعه ای از سیستم ها در یک مکان یا سازمان که بر نحوه عملکرد آن تأثیر می گذارد، مثل تلفن یا سیستم حمل و نقل و...
مثال:
During the war, a lot of ...
١٤٠٠/٠١/٢٨
|

2 زندگی کردن در مکانی
تعریف:
To live somewhere
مثال:
The little old man dwelt in a run-down cottage
مثال و تعریف از کتاب destination c1c2
١٤٠٠/٠١/٢٨
|

3 جایی که شما به اندازه ای که تو خونه خودتون احساس راحتی میکنید اونجا هم احساس راحتی میکنین
تعریف بر اساس کتاب destination c1c2 صفحه ۱۲۹
‌a place ...
١٤٠٠/٠١/٢٨
|

4 شغل پشت میری، یا شغلی که مدت زمان زیادی باید روی صندلی بشینید
I have quite a sedentary job, so I like to go to the gym once a week
١٤٠٠/٠١/٢٥
|

5 Grid: شبکه برق
National grid: شبکه برق سراسری
١٤٠٠/٠١/٢٤
|

6 مالیاتی که دولت بر درآمد مالی حاصل ‌شده به وسیله همه افراد و نهادها در حوزه قوانین حسابرسی اعمال می‌کند، مالیات بر درآمد گفته می‌شود که معادل‌ انگلیس ... ١٤٠٠/٠١/٢٤
|

7 وقتی quite با صفات و قیدهایی بکار بره که بشه اون صفات یا قید ها رو درجه بندی کرد معنی" نسبتا یا مقدار کم "میده
مثلا hungry یعنی گرسنه میشه گفت
١٤٠٠/٠١/٢٣
|

8 کسی که تعیین میکنه افراد چقدر باید مالیات بدن ١٤٠٠/٠١/٢١
|

9 برخورد کردن با ...
مثلا برخورد کردن با افرادی که پنهانی بیزینس راه میندازن تا مالیات ندن
١٤٠٠/٠١/٢١
|

10 بیرون آمدن از یک شرایط بد،
Longman:
To no longer be in a bad situation
E.g. there are signs that the country is coming out recession
نشان ...
١٤٠٠/٠١/١٦
|

11 فصلی بودن
The seasonality of the tourist industry makes it difficult to find a permanent job in the town.
١٤٠٠/٠١/١٥
|

12 در حالت فعلی
با استفاده از ماشین الات به میزان زیاد تولید کردن
to use machines to make goods or materials, usually in large numbers or amounts ...
١٤٠٠/٠١/١٥
|

13 ویژه بانوان ١٤٠٠/٠١/١٤
|

14 ویژه بزرگسالان ١٤٠٠/٠١/١٤
|

15 aim to ١٤٠٠/٠١/١٢
|

16 مشارکت فردی ١٤٠٠/٠١/١٠
|

17 از کیفیت چیزی که خوب بوده کاستن ١٤٠٠/٠١/١٠
|

18 Long man:
The feeling that you can do sth well
احساس تسلط،احساسی که شما میتونید کاری رو به خوبی انجام بدین
مثال:
Suggesting an activity t ...
١٤٠٠/٠١/١٠
|

19 بر اساس دیکشنری لانگمن:
A feeling of knowing who you are and how you belong to a community
این حس که بدونین کی هستین و چگونه به جامعه تعلق داری ...
١٤٠٠/٠١/١٠
|

20 بر اساس دیکشنری لانگمن:
A feeling of knowing who you are and how you belong to a community
این حس که بدونین کی هستین و چگونه به جامعه تعلق داری ...
١٤٠٠/٠١/١٠
|

21 نظر آقای باقری درسته فقط ایشون گفتند که میتونید در جمله اول استفاده کنید که اشتباه هست ما در جمله اول نمیتونیم استفاده کنیم چون هنوز چیزی نگفتیم که ب ... ١٤٠٠/٠١/١٠
|

22 زمینه ساز چیزی بودن
هموار کردن مسیر برای چیزی
بر اساس دیکشنری کمبریج:

to make it �possible� or� easier� for something or someone to� fol ...
١٤٠٠/٠١/٠٨
|

23 سلیقه شخصی ١٤٠٠/٠١/٠٢
|

24 براساس دیکشنری کمبریج:
the� ability �to make good �decisions �and to �act� quickly� and� calmly� in a�difficult �situation� or an �emergency
تو ...
١٤٠٠/٠١/٠١
|

25 انسان خردمند ١٣٩٩/١٢/٢٦
|

26 Rain slightly
باران ارام باریدن
فعل هست
١٣٩٩/١٢/٢٥
|

27 یکی از معنی هاش میشه:
تعمیر کردن
They should do up some of the old-fashioned residences.
Residence: محل اقامت
١٣٩٩/١٢/٢٥
|

28 خوش عکس
مترادفش میشه : camera-friendly
Helen is very photo genic
I'm not very photogenic
١٣٩٩/١٢/٢٤
|

29 معنی قبل هم میده
By 2020
تا قبل از سال ۲۰۲۰
By the time
تا قبل از این زمان
By next friday
تا قبل از جمعه هفته آینده
١٣٩٩/١٢/٢٢
|

30 مواجه شدن
Be inundated with: Be exposed to
١٣٩٩/١٢/٢٠
|

31 Mental exertion
Physical exertion
فعالیت ذهنی
فعالیت بدنی
١٣٩٩/١٢/٢٠
|

32 بهره مند کردن کسی از چیزی:
This provides students with the opportunity of not having to travel long distances.
بهرمند شدن کسی از چیزی:
Sb b ...
١٣٩٩/١٢/٢٠
|

33 حمایت مالی
Financial support for an activity or event
١٣٩٩/١٢/١٦
|

34 دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره ١٣٩٩/١٢/١٦
|

35 وقتی یک کلاسی به حد نصاب نرسه میگن به دلیل low enrolment کنسل شده ١٣٩٩/١٢/١٦
|

36 پیشرفت کردن
Promote
I've decided to further my job by taking a computer course
١٣٩٩/١٢/١٥
|

37 جوامع قدیم
براسای دیکشنری لانگمن یکی از معانیculture جامعه است
١٣٩٩/١٢/١٥
|

38 کمبود بودجه ١٣٩٩/١٢/١٤
|

39 عدم کارایی
مترادف هاش:
Impracticality
Uneforceability
١٣٩٩/١٢/١٣
|

40 وقوع ١٣٩٩/١٢/١٣
|

41 In the light of the above-mentioned analysis
با توجه به تحلیل ذکر شده در بالا
١٣٩٩/١٢/١٣
|

42 یعنی مشکلات
Health setbacks
مشکلات سلامتی
١٣٩٩/١٢/١١
|

43 اگر چنین شود ١٣٩٩/١٢/١٠
|

44 با گذر زمان ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

45 در طول زمان
مترادفاش:
In due course, sooner or later
١٣٩٩/١٢/٠٩
|

46 دمبل ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

47 ارزش صبر کردن دارد ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

48 دارای عمر دراز
مثال از کتاب vocabulary for Ielts صفحه 55
You might witness it once, or if you are particulary lucky or very long-lived, perhaps ...
١٣٩٩/١٢/٠٩
|

49 سفر انسان به فضای بطور تفریحی ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

50 :Public investment
�investment �by the state in particular assets, whether through central or local governments or through publicly owned industri ...
١٣٩٩/١٢/٠٩
|