دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٩
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٦,٠٦٢
لایک
لایک
٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
١٠
رتبه
رتبه در بپرس
٤,٨١٥
لایک
لایک
١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢

واژه ای عربی ( فاعلی ) به معنای سنگ انداز / تیرانداز

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٠

در عربی به معنی شکافتن است

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٠

در عربی به معنای دوختن، به هم وصل کردن است

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.