منو
الهام حسینی

الهام حسینی

عضو از ٤ سال پیش
امتیاز کل
١٢,٢٧٨
لایک
١,٢٦٨
لایک
دیس‌لایک
٢٠١
دیس‌لایک
رتبه کل
٢٨٦
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٢,٢٧٨
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٢٨٦
لایک
لایک
١,٢٦٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٠١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٨٥

by virtue of:به واسطه، بخاطر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٥٢

معایب، نواقص

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٥١

ازدوطرف سودبردن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٥١

درشرف. . . . ، دراستانه ی. . .

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٤١

ناگهانی وسریع شروع به دویدن کردن

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.