دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٢,٨٥٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣٠٦
لایک
لایک
١,٣٢٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٠٩

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٧

طبق رسوم گذشته

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٥٢

ازدوطرف سودبردن

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٢

رمزموفقیت چیزی

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٧

بدون توجه به. . .

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٦

ناراحت وناامیدکردن

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.