برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امیرحسین کریمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 یک دقیقه (لحظه) صبر کن ١٣٩٨/٠٦/٢٢
|

2 پسرعمو/دخترعمو/پسرعمه/دخترعمه/پسرخاله/دخترخاله/پسردایی/دختردایی

همش معنی میده....
١٣٩٨/٠٦/٢١
|

3 حالتون چطوره؟

در جواب می آید
l'm doing great
١٣٩٨/٠٦/٢٠
|