امیرعلی طاس باز

امیرعلی طاس باز

فهرست جمله های ترجمه شدهno sweat٠٨:٢٤ - ١٤٠٠/٠٦/٢٩
• The driver was good, no sweat.
راننده خوب است، خیالت راحت
2 | 0